Kåpi1.jpg

Tvätteriet som ställde om och klarade krisen

NYHET Publicerad

OMSTÄLLNING Oavsett bransch, marknad eller vilka kunder man som företag levererar till har alla på något sätt påverkats av coronakrisen. För Rikstvätt Bengtsfors, ett familjeföretag som tvättar och servar främst hotell- och restaurangbranschen med ren tvätt, slog krisen snabbt. ”Vi är inne i en kris vi aldrig glömmer. Vi gick från 100 procent produktion ner till 20 procent, på bara någon vecka”, konstaterar vd Lise Björvall.

Lise Björevall är vd på Rikstvätt Bengtsfors och har arbetat inom företaget i 25 år.

— I november 2019 tog jag över rollen som vd från min far som då hade drivit företaget i närmare 40 år. Under resans gång har jag haft flera befattningar och har fått vara med och utveckla företaget till vad det är idag, säger Lise.

Det familjeägda textiltvätteriet har drygt 100–150 anställda beroende på säsong och levererar till 1500 kunder. Produktionen varierar från drygt 90 ton i veckan under mellansäsong upp till 180 ton vid högsäsong och kärnverksamheten är främst hotell hotell- och restaurangnäringen. En bransch som i mars tvärbromsade i och med coronakrisen.

— I början av mars försvann i princip all efterfrågan från hotell- och restaurangnäringen. Konferenser och evenemang ställdes in och flera hotell vi servar med ren tvätt stängdes i princip ned helt. Vi gick från 100 procent i produktion ner till 20 procent på bara någon vecka.

Lise konstaterar att företagets sedan tidigare goda likviditet i kombination med regeringens krispaket skapat en trygghet under krisen. Dessutom har man fått fin stöttning av den lokala banken, Dalslands Sparbank, vilket gör att de nu känner sig hoppfulla - trots det ansträngda läget.

— Vi har börjat återhämta oss och ligger nu på cirka 70 procent av vår produktionskapacitet. Turismen har så smått börjar röra på sig igen och bokningarna på små hotell och campingar ökar. Glädjande nog visar trenden just nu på en ökning även i vår orderingång, säger Lise.

Med kriser kommer också lärdomar och på Rikstvätt Bengtsfors har man både hittat nya arbetssätt och snabbt anpassat sig till nya marknader.

— Coronapandemin vände upp och ner på vår verksamhet då vår tidigare styrka, hotell- och restaurang, hastigt förvandlades till vår största svaghet. I nuläget satsar vi därför på att bredda oss och nå andra marknader, exempelvis arbetskläder till industri- och vårdsektorn, säger Lise.

Nu väntar en annorlunda sommar där man tvingas till nya beslut gällande sommarens personalstyrka.

— I dagsläget bedömer vi kunna hantera en kalkylerad produktionsbeläggning på 70 procent inom plangods, hotell- och restaurang, med befintlig personalstyrka.

— Sommarperioden är vanligtvis högsäsong för oss med en dubblering i produktion. I år blir det annorlunda. På grund av pandemin och den ökade risken för smitta har vi valt att ej rekrytera sommarpersonal från utlandet. Vi räknar med att klara oss på ordinarie personalstyrka och har fattat beslut om att lägga semestrarna tidigare för att garantera tillgången till full bemanning mot mitten av juli.

Trots en annorlunda vår med många utmaningar ser Lise dock fortsatt ljust på framtiden. Något hon till stor del tillskriver sin personal.

— Vi ser ljust på framtiden, mycket tack vare vår fantastiska personal som är så positiva och lojala. Situationen är pressad men det får inte hindra oss att planera för framtiden. Det finns trots allt skäl att känna stor tillförsikt att vi ska kunna ta oss igenom detta, avslutar Lise.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vem tar ledningen i elförsörjningsfrågan?

KRÖNIKA Lina Håkansdotter, expert på hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, delar med sig av tankar kring elförsörjningens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Göteborgs Hamn – näringslivets port mot världen

Göteborgs Hamn. Ett bolag som inte bara andas historia – utan som har stora framtidsplaner. Vi träffade vd Elvir Dzanic för en intervju.
NYHET Publicerad:

Tvätteriet som ställde om och klarade krisen

OMSTÄLLNING Oavsett bransch, marknad eller vilka kunder man som företag levererar till har alla på något sätt påverkats av coronakrisen. För Rikstvätt Bengtsfors, ett familjeföretag som tvättar och servar främst hotell- och restaurangbranschen med ren tvätt, slog krisen snabbt. ”Vi är inne i en kris vi aldrig glömmer. Vi gick från 100 procent produktion ner till 20 procent, på bara någon vecka”, konstaterar vd Lise Björvall.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.