NYHET22 september 2021

Vårgårda bäst i Sverige

Plats 1 av landets 290 kommuner. Den placeringen når Vårgårda för första gången efter flera år av höga placeringar. Det står klart när Svenskt Näringslivs idag presenterar sin årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. ”Det känns helt fantastiskt”, säger Bengt Hilmersson, kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda. 

Vårgårda firar mottagande av pokalen!

I tretton år i rad, sedan 2008, har Solna prenumererat på förstaplatsen i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Sedan undersökningen startade 2001 är det endast Vellinge, Sollentuna och Solna som nått förstaplatsen.  

Framförallt tror jag att det handlar om att vi ser oss som en ”serviceorganisation” för Vårgårdas befolkning och företagare. Vi är till för att hjälpa till och hitta lösningar. Det är kommunens uppgift i grunden
Bengt Hilmersson
Kommunstyrelseordförande i Vårgårda.  

I 2021-års ranking noteras nu ett “tronskifte” då Vårgårda lyckas klättra från fjolårets tredjeplats, till att för första gången bli etta på rankingen. Detta efter flera år av goda betyg i den enkätundersökning som genomförs varje år med drygt 30 000 svarande företag, och som utgör 2/3 av rankingen. 

- Det är fantastiskt kul och välförtjänt att Vårgårda når placeringen som bäst i Sverige. Kommunen imponerar ständigt i sitt arbete med att skapa goda förutsättningar för företagande. Vilket ger tydliga resultat, såväl i tillväxt och etableringar som i nöjda företagare, konstaterar Anton Oskarsson områdesansvarig i Sjuhärad för Svenskt Näringsliv.  

Höga betyg från företagen 

Redan när enkätsvaren från företagen presenterades innan sommaren kunde det konstateras att Vårgårda nått höga betyg i stort sett samtliga frågeområden. På frågor om allt från attityder från politiker och tjänstemän, service i myndighetsärenden till dialog med kommunledningen får de bland de högsta betygen i landet. 

Vad är då anledningen till att just Vårgårda lyckats så bra i arbetet med lokalt företagsklimat? 

- Framförallt tror jag att det handlar om att vi ser oss som en ”serviceorganisation” för Vårgårdas befolkning och företagare. Vi är till för att hjälpa till och hitta lösningar. Det är kommunens uppgift i grunden, menar Bengt Hilmersson, kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda.  

- Sedan handlar det också om att vara nära företagen. Vi försöker ha kontinuerlig dialog med näringslivet och ha samtal innan det brister eller brinner till. Om man har kontinuerliga samtal kan man också slippa onödig byråkrati, fortsätter Tony Willner, kommunstyrelsens vice ordförande i Vårgårda.  

Först och främst handlar det om kommunikation. Att svara i telefon, återkoppla, följa processer och försöka vara en möjliggörare
Johanna Heleander
Näringslivschef Vårgårda

Hur viktigt är det att vara överens över politiska blockgränser i arbetet med en kommuns företagsklimat? 

- Näringslivsfrågor är ju en övergripande fråga. Alla vet att arbetstillfällen är A och O för en kommun. Därför är det viktigt att vi är överens och går åt samma håll i arbetet med det lokala företagsklimatet, menar Tony Willner.  

Hur bygger man en kommunorganisation som företagen uppskattar och ger så höga betyg som i Vårgårda? 

- I grunden är det nog en kulturfråga. Vi försöker hela tiden träffa våra medarbetare och chefer och prata om ”varför är vi på jobbet?”. Vår uppgift är att vara till för dem som bor och verkar i Vårgårda kommun. Vi ska leverera så snabba och korrekta beslut som möjligt, menar Lars Björkqvist, kommunchef i Vårgårda. 

Hur arbetar ni i Vårgårda med resultatet från den årliga enkätundersökningen som Svenskt Näringsliv gör?  

- Sedan 15-20 år tillbaka så har vi som tradition att gå igenom resultatet för Vårgårda kommun och se vad det är vi kan förbättra. Saker som vi själva kan påverka. Hela tiden försöker vi identifiera sådana områden och ta ett steg i taget. Så har vi jobbat och det har ju visat sig framgångsrikt, menar Lars Björkqvist.  

Vilka är då era bästa medskick till andra kommuner som nu vill inspireras av Vårgårda? 

- Först och främst handlar det om kommunikation. Att svara i telefon, återkoppla, följa processer och försöka vara en möjliggörare. Det är en viktig faktor som man ofta underskattar. En kommuns processer är ibland snåriga, då är det viktigt att man kommunicerar med företagen, Johanna Heleander, näringslivschef i Vårgårda. 

- Sedan krävs kontinuitet och att man är lyhörd. Man måste vilja bli bättre och våga fråga och kunna ta till sig kritik, menar Johanna.  

Hur ska ni fira förstaplatsen?

- Vi är inte så bra på att fira här i Vårgårda. Men vi ska skåla i Pommac och bjuda in alla de tjänstemän som har kontakt med företagen i sin vardag. Men också lokala företagare så att vi kan diskutera hur vi kan bli ännu bättre och behålla förstaplatsen kommande år, avslutar Johanna Heleander.  

Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist