Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 november 2021

Västsvenska företagare tror inte elen kommer räcka till  

Elbristen blir ett allt större problem för företagen i Västra Götaland. En majoritet av företagen som står inför kommande investeringar, med behov av elkraft, är oroliga för att elen inte kommer att räcka till. Samtidigt är förtroendet för den nationella energipolitiken i botten, visar siffror från en ny undersökning av Svenskt Näringsliv. 

”Regeringen har dribblat bort en central framgångsfaktor för Sverige – tillgången till billig fossilfri el. Den politiska osäkerheten kring förutsättningarna för planerbar el är en direkt motarbetning av det företagen efterfrågar”, säger Rudolf Antoni, regionchef Västra Götaland. Foto: Most Photos

Nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att elbristen blir ett allt större problem för de lokala företagen. I Västra Götaland svarade en majoritet av företagen att de är oroliga över att den efterfrågade elkraften inte kommer kunna levereras. 

Enligt undersökningen står nästan 4 av 10 västsvenska företag inför elintensiva investeringar de kommande tre åren. Försämrad konkurrenskraft, stagnering av företagets produktion och ett försvårat klimatarbete är tre av de största orosmolnen som företagen tror kan komma som en konsekvens av den uteblivna elkraften.

- Risken är överhängande att fler företag än vad vi hittills sett kommer behöva bromsa viktiga investeringar och det är en enorm förlust för Västsverige, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Svenska företag ligger i framkant vad gäller omställningen från fossila bränslen till förmån för el och svensk export skapar en stor klimatnytta. Men det krävs även av politikerna att de går från höga ambitioner till att nu faktiskt realisera företagens elförsörjning. Om det inte görs kan investeringarna flyttas till andra länder eller helt utebli, något som varken gynnar klimatet eller svenskt företagande.

- Regeringen har dribblat bort en central framgångsfaktor för Sverige – tillgången till billig fossilfri el. Den politiska osäkerheten kring förutsättningarna för planerbar el är en direkt motarbetning av det företagen efterfrågar, fortsätter Rudolf Antoni. 

Undersökningen visar att så mycket som 7 av 10 företag inte har förtroende för att den nuvarande energipolitiken kan bemöta den framtida efterfrågan på el. 

- Det är en tydlig signal om att den energipolitik som förs inte är i närheten av att möta de behov som finns. Nu måste politikerna fokusera på att bygga ny planerbar elproduktion, skynda på utbyggnaden av elnätet och ändra det energipolitiska målet till 100 procent fossilfritt för att uppnå klimatmålet och ge företagen den el de behöver för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, avslutar Rudolf Antoni.  

Lokalt FöretagsklimatElförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist