NYHET9 februari 2021

Program – daglig digital arbetsgivartimme!

Ett webbinarium om arbetsgivarfrågor varje dag i två veckor – Svenskt Näringslivs traditionella Arbetsgivardag blir digital tills vi kan mötas som vanligt igen.

Under vecka 11 och 12 erbjuder Svenskt Näringsliv, tillsammans med våra medlemsorganisationer, digitala seminarier om allt ifrån omställning, lönebildning, arbetsmiljö till hur du som arbetsgivare hanterar missbruk och misskötsamhet på arbetsplatsen. Läs hela programmet och anmäl dig nedan.

Foto: Mostphoto
Per Östlund, Vårdföretagarna och Almega

Måndag 15 mars

Ett riktigt bra lönesamtal

Lönesamtalet upplevs ofta som den svåraste delen i löneprocessen. För att det ska bli ett meningsfullt samtal behöver både chefen och medarbetaren vara väl förberedda och att de har samma utgångspunkter.

Per Östlund, förhandlingschef på Vårdföretagarna samt enhetschef och lönebildningsexpert på Almega berättar om vad som behövs för att lönesamtalet ska bli riktigt bra. Han går igenom några viktiga förutsättningar som behöver redas ut innan samtalet och hur själva samtalet kan läggas upp.

Per kommer bl.a. att svara på vad som är en rimlig löneökning för en ”normal” prestation, vilken löneökning som är lämplig för en topp-presterare som redan har en hög lön och om det finns en minsta summa när det inte längre är värt att differentiera löneökningarna. Även frågor som rättvis ersättning, vad som motiverar medarbetarna och hur olika behov kan prioriteras kommer att beröras.

Anmälan

Dorota Östlund, försäkringskonsult Avtalat

Tisdag 16 mars

Det här är Avtalat – vi finns där för dig som arbetsgivare

Avtalat är ett nybildat bolag som ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Bolaget har till uppgift att informera och ge vägledning om de kollektivavtalade försäkringarna.

Avtalat vänder sig till både företag och anställda. Syftet med Avtalat är att öka kunskapen och förtroendet för de pensioner och försäkringar som finns i kollektivavtalen, och uppdraget är att säkra och förenkla så att alla som omfattas förstår vad dessa pensioner och försäkringar innebär och hur de fungerar.

Dorota Östlund kommer berätta mer om Avtalat – vad Avtalat kan hjälpa er med och hur ni kommer i kontakt med dem. Dorota kommer också att ta upp senaste nytt inom kollektivavtalad försäkring.

Anmälan

Anton Wemander Grahm, Teknikföretagen
Foto: Teknikföretagen

Torsdag 18 mars

Anställa från utlandet

Arbetsgivare som vill anställa från utlandet riskerar att hamna i många fallgropar. Anton Wemander Grahm, Teknikföretagen, går igenom vad du behöver tänka på när du anställer från utlandet - både inom och utom EU.

Han redogör översiktligt för olika typer av arbetstillstånd, undantag för arbetstillstånd och vad som gäller för brittiska medborgare efter Brexit.

Anmälan

Sarah Berger, Visita
Foto: Visita

Fredag 19 mars

Ordning och reda på arbetsplatsen – att hantera misskötsamhet

Arbetsgivare ställs ofta förr eller senare inför problematiken att en arbetstagare missköter sig. Det kan handla om allt ifrån olovlig frånvaro, arbetsvägran, dåliga arbetsprestationer till samarbetsproblem.

Vad har arbetsgivare för skyldigheter att komma till rätta med problematiken? Hur mycket misskötsamhet ska en arbetsgivare (och kollegor) behöva tåla? När är misskötsamhet, i arbetsrättslig mening, så pass allvarlig att det kan leda till uppsägning eller avsked? Det är några av frågorna Sarah Berger, arbetsrättsjurist Visita, kommer att besvara under detta seminarium.

Seminariet passar dig som vill få en övergripande genomgång av regelverket samt praktiska råd för att hantera misskötsamhet. 

Anmälan

Carin Edholm, Trygghetsfonden TSL
Foto: Eva Lidblad/1001bild.se

Måndag 22 mars

Trygghetsfonden TSL och TRR – stöd vid omställning

Omställning är ofta en utmaning för såväl chefer som för alla medarbetare. Många gånger behövs ett konkret stöd för att omställningsprocessen ska bli så effektiv och bra som möjligt. Via TRR och Trygghetsfonden TSL får företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har ett kollektivavtal med ett LO- och/eller PTK-förbund hjälp och vägledning vid omställning.

Susanne Corse, TRR
Foto: TRR

TRR och Trygghetsfonden TSL stödjer företag och dess medarbetare i samband med omställning och uppsägningar på grund av arbetsbrist där TSL stöttar kollektivanställda och TRR stöttar tjänstemän. Det gemensamma målet är att korta vägen till ny försörjning genom nytt jobb, start av företag eller längre studier.

Carin Edholm, leveranschef Region Norr för Trygghetsfonden TSL och Susanne Corse, Arbetsmarknadsområdeschef TRR informerar om vilken typ av stöd de kan erbjuda företag och medarbetar vid omställning.

Anmälan

Tisdag 23 mars

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid arbetsbrist

I pandemins spår har antalet uppsägningar på grund av arbetsbrist ökat. Vad har du som arbetsgivare för rättigheter och skyldigheter vid uppsägning på grund av arbetsbrist och hur går processen till vid uppsägning?

Svenskt Näringslivs arbetsrättschef John Wahlstedt gör en genomgång av lagstiftning och praxis rörande arbetsbristuppsägningar.

Anmälan

Viktoria Lundqvist, Industriarbetsgivarna
Foto: Industriarbetsgivarna

Onsdag 24 mars

Att förebygga och hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

En arbetsgivare som arbetar aktivt mot kränkande särbehandling och diskriminering, innefattande trakasserier och sexuella trakasserier, blir också en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare större utrymme att vara sig själva och prestera sitt bästa utan att behöva lägga energi på att vara oroliga, obekväma eller att behöva freda sig.

Att veta hur man som arbetsgivare förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är inte bara en skyldighet utan även en styrka och framgångsfaktor.

Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist, förhandlare på Industriarbetsgivarna, går igenom de grundläggande reglerna avseende kränkande särbehandling och sexuella trakasserier och belyser bakomliggande faktorer som gör det möjligt för kränkningar och trakasserier att få fäste på en arbetsplats. Ni kommer att få tips om varningssignaler att uppmärksamma i verksamheten, hur ni ska agera om någon utsätts för kränkningar på arbetsplatsen, samt verktyg som hjälper till att förebygga kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Seminariet vänder sig till dig som är novis på området och vill ha kunskap om regelverket kring kränkande särbehandling och sexuella trakasserier i Arbetsmiljö- och Diskrimineringslagstiftningen.

Anmälan

Anna Bergsten, Svenskt Näringsliv
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Torsdag 25 mars 

När medarbetarna arbetar hemma – vem har ansvaret för arbetsmiljön? 

Många företag har låtit medarbetarna arbeta hemifrån sedan pandemins början och de flesta arbetsgivare har säkert då och då funderat över vem som ansvarar för arbetsmiljön. Dessutom har man troligen börjat fundera på framtiden och vad som antagligen kommer bli det nya normala - att vi arbetar hemifrån mer framöver.

Vilket arbetsmiljöansvar har du som arbetsgivare och vilket ansvar har den anställde? Vad innebär det konkret? Vad gäller om medarbetaren skadar sig vid hemarbete? Och vilka är de största utmaningarna? Välkommen att lyssna till Svenskt Näringslivs jurist och arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.

Anmälan

Katrin Dagergren, Svensk Handel
Foto: Svensk Handel

Fredag 26 mars

Förebygg och hantera skadligt bruk på arbetet

Missbruksproblem visar sig på många olika sätt på arbetsplatsen, oavsett om det handlar om läkemedel, alkohol, spel eller narkotika. Ibland är tecknen uppenbara men ibland är de väldigt otydliga och svåra att greppa.

Katrin Dagergren Arbetsmiljöexpert på Svensk Handel tar upp vad som gäller kring området utifrån arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Hon ger grundläggande förståelse på området för dig som arbetar som chef eller i en annan roll och kommer i kontakt med arbetsmiljöfrågor. 

Under seminariet förklaras viktiga begrepp, olika aktörers ansvar och varför det är viktigt att som chef inte avvakta utan samtala med en medarbetare som det finns en oro för.  Den 1 juni börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om Arbetsanpassning att gälla. Under seminariet kommer vi att gå in på vilka skillnader som finns i de nya reglerna i förhållande till de nu gällande när det gäller området alkohol och droger.

Anmälan

Arbetsgivardagen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist