REMISSVAR10 januari 2022

Remiss: Förslag till nya föreskrifter om tillfälliga bestämmelser om föräldrapenningsförmåner m.m.

MOTTAGARE
Försäkringskassan
Externt diarienummer
2022/000179
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-11

Mot bakgrund av att smittspridningen av covid-19 återigen ökar och att detta i viss mån ökar belastningen på hälso- och sjukvården delar Svenskt Näringsliv Försäkringskassans bedöm­ning att det kan vara motiverat att tillfälligt skjuta upp kravet på läkarintyg från dag 8 till dag 15 i barnets vårdperiod. Detta innebär dock att risken ökar för att tillfällig föräldrapenning be­talas ut felaktigt eftersom Försäkringskassan inte kommer att kunna kontrollera om barnet varit sjukt före dag 15, vilket även försämrar arbetsgivarens möjligheter att bedöma frånva­rons giltighet för medarbetare som vabbar.

Ansvarig handläggareCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist