NYHET21 maj 2017

Svenska löner sammanpressade

Krister Andersson, statistiker och utredare på Svenskt Näringsliv. I dagarna kommer årets upplaga av Fakta om löner och arbetstider.

"Det är en bra introduktion för den som vill lära sig mer om hur lönestrukturen och hur löneutvecklingen ser ut över tid", säger Krister Andersson om rapporten.
Foto: SÖREN ANDERSSON

Vad förvånar dig mest i rapporten när det gäller lönerna?

– Det är att lönerna är så sammanpressade i Sverige jämfört med många andra länder. Det är underligt med tanke på att vi starkt förespråkar ökad lönespridning. Särskilt på tjänstemannasidan talas det mycket om att medarbetare ska ha en dialog med sin chef, utvärderas i lönesamtal, och att lönen i stor utsträckning ska sättas efter prestation.

– Även i andra änden av lönestrukturen utmärker sig Sverige genom att ha ganska höga lägstalöner i jämfört med andra länder.

Är det något annat som sticker ut?

– Samtidigt som det står ganska still när det gäller lönespridningen händer mycket på andra håll på arbetsmarknaden. Till exempel sker det en tydlig förändring i att kvinnor utbildar sig i högre utsträckning än män och gör karriär. De senaste åren har vi också sett en stark tillväxt av kvinnor som kliver in på chefspositioner. Vi ser att kvinnor i snitt har haft en bättre löneutveckling än männen över tid. Det pekar vi särskilt på i rapporten.

Varför görs den här rapporten varje år?

– Vi på Svenskt Näringsliv vill bidra med fakta kring den verklighet som företag möter både internt och externt. Det handlar om frågor kring arbetskraft, löner, arbetstider och kollektivavtal.

– Helt nytt för i år är ett avsnitt om integration där vi bland annat beskriver hur invandringen sett ut sedan år 2000, befolkningsförändringar, utbildningsnivåer och vad som har hänt med de utrikes födda sedan de kom till Sverige.

Vilka har nytta av att läsa den?

– Alla som behöver uppgifter om löner och arbetsmarknadsfrågor. Ganska många brukar använda den. Företag, anställda, näringslivsorganisationer, fackföreningar, politiker, journalister, lärare och studerande för att nämna några.

– Rapporten är bred och behandlar alla möjliga ämnesområden och aspekter. Det är en bra introduktion för den som vill lära sig mer om hur lönestrukturen och hur löneutvecklingen ser ut över tid, främst inom privat sektor.

Läs Fakta om löner och arbetstider 2017

LönebildningRapporten Fakta om löner och arbetstider
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist