NYHET9 juni 2023

Näringslivet kraftfull språngbräda för lönekarriär

De som ligger längst ner i lönestrukturen har haft den mest gynnsamma lönekarriären de senaste 20 åren, visar en djupdykning i årets Fakta om löner och arbetstider.

När löneutveckling diskuteras ligger fokus oftast på olika gruppers och avtalsområdens genomsnittliga löneutveckling. Mer i skymundan hamnar potentialen för medarbetare att röra sig mellan olika yrken och områden och därigenom förflytta sig uppåt i lönestrukturen.

I årets Fakta om löner och arbetstider undersöks medarbetare under en 20-årsperiod för att se hur de har rört sig i lönestrukturen till 2022.

Största rörligheten uppåt har de som låg längst ner i lönestrukturen första året. Det innebär att näringslivet är en kraftfull språngbräda för lönekarriär, konstaterar rapportförfattarna.

Läs och ta del av analysen.

Rapporten Fakta om löner och arbetstider
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist