LogoLogo
LogoLogo
Nyhet17 februari 2017

Äntligen färre arbetslösa

Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.

I december ökade den franska arbetslösheten med 26 000. Men även om de arbetslösa ännu är 3,47 miljoner (de som sökt arbete men inte fått något senaste månaden) så pekar tendensen nu ändå mot en vändning till det bättre.

Regeringen har lyft fram sina åtgärder med sänkta avgifter för företagen och den verkan de haft på nyanställningarna. De nybildade företagen har heller inte varit så många sedan 2009.

Våren 2014 lanserade exempelvis regeringen bland annat en rad åtgärder med runt 20 miljarder euro i sänkta skatter för företagen och fem miljarder euro till stöd för lågavlönade och mindre välbeställda hushåll. I början av 2014 hade då president Hollande lagt fram idén om en ansvarspakt, där en punkt var att återskapa företagens konkurrenskraft. Mycket av just de programmen har sedan dess smulats sönder i skilda tvister men en del har också förverkligats.

Sysselsättningen för ungdomar har också förbättrats. De under 25 år som saknat jobb 2016 var 46 000 färre än i början av året, en minskning med nära 9 procent. Det hindrar inte att arbetslösheten bland ungdomar i Frankrike ligger över genomsnittet i Europa. Runt 17 procent av de franska ungdomarna har varken jobb eller deltar i någon utbildning. Många anser att de unga drabbats extra hårt av otrygghet under den ekonomiska nedgången.

Den sänkta arbetslösheten 2016 har heller inte minskat de regionala skillnaderna.

Arbetslösheten har sjunkit mest i västra Frankrike, särskilt i Pays de la Loire och Bretagne. Det är två regioner där den redan tidigare var jämförelsevis låg. Nu har den där fallit till under 9 procent.

Den har också gått starkt tillbaka i Parisregionen Ile-de-France, i Normandie i västra Frankrike och i Bourgogne-Franche-Comté i öster.

Men fyra regioner har än en arbetslöshet på över elva procent. Det är Hauts-de-France i norr, Occitanien och Provence-Alpes-Côte d´Azur i söder samt Korsika.

Frankrike har sedan 2016 en ny regional indelning då flera regioner slagits ihop. Regionerna är nu sammanlagt elva.

De senaste femton åren har de korta anställningsavtalen ökat mycket starkt. Det visar en färsk studie av franska arbetslöshetsförsäkringens stora organisation Unedic. Avtalen på en månad eller kortare tid var första kvartalet 2016 hela 3,9 miljoner mot 1,6 miljoner samma tid för femton år sedan. Korttidsanställningarna på över en månad har under samma tid legat stabilt på ungefär en miljon per kvartal.

Av anställningarna på en månad eller kortare tid 2012 skedde drygt fyra av fem som ”återanställningar” av en tidigare arbetsgivare. År 2013 slöts två tredjedelar av dem inom ramen för ett s k förlängt anställningsförhållande. De gäller upp till minst ett halvår med samma arbetsgivare och kan inom den tiden rymma fyra korta avtal. Sådana avtal omfattade 250 000 personer varav två tredjedelar var kvinnor.

Undersökningens resultat väcker säkert fortsatt debatt. Inte minst om beskattningen av de korta anställningarna som ges en del av skulden för det stora underskottet i arbetslöshetsförsäkringen Unedic. Det beräknas sedan 2010 vara uppe i sammanlagt 33,8 miljarder euro i år. En reform av Unedic står säkert för dörren. Hittills har dock parterna misslyckats komma överens.

Arbetsmarknad EUArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist