NYHET18 januari 2024

Arbetsförmedlingens nya uppdrag kritiseras av experter och företag

Arbetsförmedlingen ska med egen personal genomföra matchningstjänster i stället för att låta fristående företag sköta uppdraget. Patrik Karlsson, expert på kompetensförsörjning, är kritisk. ”Det bästa måste vara om de arbetar med målstyrning, inte metodstyrning”, säger han.

Patrik Karlsson, expert på kompetensförsörjning.Foto: Johan Nilsson/TT, Pressbild

Petter Lundgren, vd på bemannings- och rekryteringsföretaget Clockwork i Gävle, är bekymrad över att regeringen nu vill återföra matchningen av arbetslösa till Arbetsförmedlingen.

Det är innebörden av ett regleringsbrev från regeringen som tydligt slår fast att ”Arbetsförmedlingen ska, med egen personal, lokalt och regionalt effektivt sammanföra arbetssökande med de arbetsgivare som söker arbetskraft.”

Att det ska ske med egen personal går stick i stäv med hela den reform av Arbetsförmedlingen som inleddes i och med budgetnedskärningarna i den så kallade M/KD-budgeten som Socialdemokraterna regerade på 2018/2019 och det efterföljande Januariavtalet 2019. Det byggde i sin tur på den kritik som sedan tidigare hade funnits mot Arbetsförmedlingen, ett missnöje som i princip var unisont från alla politiska partier.

.En del i reformerna som då sjösattes innebar att fristående företag fick ansvar att sköta matchningen för att snabbt ge de arbetssökandena en plats på arbetsmarknaden eller i studier. Efter en långsam start finns nu ett system med tydliga ramar, regler och utvärdering och där de arbetssökandena drar nytta av de nätverk bland arbetsgivare som de fristående matchningsföretagen har.

– Och det är ett system som regeringen nu vill bryta sönder, säger Petter Lundgren.

Just det faktum att de fristående matchningsföretagen står nära både näringslivet och de arbetslösa, har varit en framgångsfaktor. Dessutom är ersättningssystemet utformat så att företagen får betalt när den arbetssökande har fått ett jobb eller startat studier.

– Framgångarna har varit enorma. Varannan av de som vi har haft ansvar för har kommit i jobb inom sex månader, sammantaget 4 500 personer, och det till en försumbar kostnad jämfört med hur det var i det gamla systemet, säger Petter Lundgren.

Regeringen vill redan den 13 maj ha en beskrivning av hur Arbetsförmedlingen ska organisera och driva det nya uppdraget. Kritikerna menar att det innebär ett kostsamt återuppbyggande av en verksamhet som avvecklades för ett par år sedan när systemet med de fristående leverantörerna inleddes. Frågan är också hur det alls ska gå att genomföra när Arbetsförmedlingen i den senaste budgeten inte fått några extra pengar för att anställa mer egen personal. Trots det ska Arbetsförmedlingen nu alltså återta matchningsansvaret i stort och med de långtidsarbetslösa i fokus.

– Det finns en stor risk för besvikelse och en utebliven effekt när det gäller just de långtidsarbetslösa, säger Patrik Karlsson, expert på kompetensförsörjning.

Vill utveckla nuvarande system

I stället borde nuvarande system med fristående aktörer utvecklas där de får ett bredare ansvar som också involverar de långtidsarbetslösa, menar han. Men framför allt är det viktigt att fortsätta att renodla den uppdelning som har skapats där Arbetsförmedlingen står för den övergripande myndighetsutövningen medan de fristående företagen har hand om det praktiska matchningsarbetet, enligt Patrik Karlsson.

– Lägg kraften på att bli en bättre myndighet med ansvar för att göra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen av den arbetssökande och vilka åtgärder som ska sättas in. Det bästa måste vara om de arbetar med målstyrning, inte metodstyrning. Dessutom är Arbetsförmedlingen inte i närheten av de relationer och nätverk som matchningsföretagen har med näringslivet och arbetsmarknaden, säger han.

ArbetsförmedlingenArbetsmarknadsinträdet
Skriven avAnders Carlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist