NYHET24 april 2019

Brett perspektiv ger bättre effekt av AI

Vilka effekter får artificiell intelligens, AI, på arbetsmarknaden framöver? Det är en av dagens mest omdiskuterade frågor. I debatten hörs ofta påståendet om att det finns en risk att alla jobb försvinner, men det håller inte alla med om, skriver Janerik Larsson.

Nationalekonomen Daron Acemoglu efterfrågar ett bredare perspektiv när AI införs för att tekniken ska ge bättre ekonomiska och sociala effekter.Foto: John Minchillo
Artikelförfattaren Janerik Larsson är seniorrådgivare till kommunikationsföretaget Prime och Stiftelsen Fritt Näringsliv. Han har följt utvecklingen på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet.

Den amerikanske nationalekonomen Daron Acemoglu vid Massachusetts Institute of Technology, mest känd för sin och James A Robinsons bok Why Nations Fail, har i en serie forskningsrapporter analyserat olika perspektiv på frågor kring AI och arbetsmarknaden.

I rapporten Demographics and Automation skriver han att åldrandet i samhället, demografin, är en av de faktorer som leder till en större automatisering inom industrin och i synnerhet till ett mer utbrett användande av robotar. Det märks bland annat på att utvecklingen av automationsteknologi sker snabbare i länder med en snabbare demografisk förändring, konstaterar han. Och särskilt i industrier som är mer lämpade för automation kommer produktiviteten att öka samtidigt som arbetskraften minskar.

I en annan av Daron Acemoglus rapporter, The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labor Demand, konstateras att automatiseringen hittills har lett till att arbetskraftens andel av nationalinkomsten har minskat, med ökande ojämlikhet och en långsammare produktivitetstillväxt som följd.

Daron Acemoglu betonar att det därför är viktigt att inte enbart fokusera på automation i samband med införandet AI. Han efterfrågar ett bredare perspektiv för att uppmärksamma nya arbetsuppgifter där mänsklig arbetskraft kan utnyttjas för att öka produktiviteten, så att AI i stället åstadkommer bättre ekonomiska och sociala effekter.

Artificiell intelligensFramtidens arbetsmarknadArtificiell IntelligensArbetsmarknad
Skriven avJanerik Larsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist