NYHET19 februari 2021

Dags att sätta stopp för experimentet med kommunal konkurrens

Kommunernas medverkan i Arbetsförmedlingens upphandling är ineffektiv och leder till sämre förutsättningar för en effektiv arbetsförmedling. Det är dags att sätta stopp för experimentet, skriver Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.

Fristående förmedlingsaktörer kommer få det svårt att värja sig i konkurrensen när skattefinansierade aktörer, som inte kan gå i konkurs, välter spelplanen över ända, framgår av rapporten.  Foto: Stina Stjernkvist/TT

Konsultföretaget Copenhagen Economics har på Svenskt Näringslivs och Almegas räkning gjort en gedigen genomgång av de faktiska konsekvenserna av kommunal konkurrens i AF:s upphandlingar.

Karl Lundvall, fil. Dr, och en av landets ledande upphandlingsexperter, slår fast att fristående förmedlingsaktörer kommer få det svårt att värja sig i konkurrensen när skattefinansierade aktörer som inte kan gå i konkurs välter spelplanen över ända.

Frågan är aktuell av två skäl:

Dels finns en statlig utredning som föreslår att kommunernas befogenheter ändras i lag så att dessa offentliga aktörer kan ingå i upphandlingarna. Svenskt Näringsliv och flera tunga remissinstanser såsom LO och några av landets främsta upphandlingsjurister kritiserar förslaget som ett led i en tyst ”smygkommunalisering” av den aktiva arbetsmarknadspolitiken och ett hårt slag mot befintliga och framtida upphandlingar.

Edward Hamilton
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Dels finns aktuella exempel i landet, exempelvis Karlshamns kommun, som redan gått händelserna i förväg och vill få sin ansökan prövad av Arbetsförmedlingens upphandlingsavdelning. Till saken hör att det pågår en parallell process i Växjö förvaltningsrätt som prövar om Karlshamns kommun kan ingå i valfrihetssystemet. Allt talar för att Karlshamns agerande är olagligt, enligt en av Sveriges tyngsta upphandlingsjurister professor Olle Lundin vid Uppsala universitet. (SVT 15/2).

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och ett nytt system baserat på privata fristående aktörer ska få ett tydligare genomslag framgent. Aktörer ska mätas och rangordnas efter resultat. Med tiden kommer kvalité, transparens och prestation förbättras. Ett mer kostnadseffektivt system är till gagn för näringslivet i stort, för arbetslösa och för skattebetalarna.

Kommuner står med höga kostnader för försörjningsstöd sedan en lång tid tillbaka. Det är en gordisk knut som är svår att råda bot på. Men det kan lösas med bättre drivkrafter till jobb, mer gynnsamt lokalt företagsklimat och en samverkan mellan AF, kommuner och upphandlade fristående leverantörer.

Att skicka in en trojansk häst i AF:s upphandlingar för att vältra över försörjningsstödskostnader på statens kistor är en dålig och kortsiktig lösning som framförallt underminerar förutsättningar till en lyckad AF-reform. Därför bör politiken och de myndigheter som ansvarar för området sätta stopp för experimentet redan nu.

Arbetsförmedlingen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist