Rapport19 februari 2021

Kommunerna som konkurrent
Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna

Vad händer med konkurrensen och tjänstekvaliteten om kommunerna blir leverantörer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder? Den nyligen överlämnade offentliga utredningen SOU 2020:41 drar slutsatsen att flera förhållanden som kan snedvrida konkurrensen mellan privata och kommunala utförare kan hanteras genom krav på affärsmässighet i kommunala verksamheter, särredovisning och begränsade avsteg från lokaliseringsprincipen.

Almega och Svenskt Näringsliv har bett Copenhagen Economics att se närmare på konsekvensanalysen i utredningen utifrån tidigare erfarenheter från konkurrensen mellan offentliga och privata utförare, forskning och intervjuer med kommuner och entreprenörer på marknaden.

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att det saknas viktig kunskap om vad en effektiv konkurrensutsättning kan leverera i former av mer innovativa och effektiva tjänster för stöd och matchning.

Skriven avNatasha HelleniusKarl Lundvall
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist