Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 maj 2017

”En Marche!” - på väg med Macron

”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.

Foto: Michel Spingler/TT

Som så många program är det fullt av ambitioner och goda föresatser. En annan fråga är hur de klarar det ofta bryska mötet med verkligheten.

I slutet av februari underströk Macron åter behovet att rusta sig för framtiden i ett tal i Angers.

”Yrken kommer att hamna i kris och förändras. Vi får inte utgå från att vi ska bevara jobben från i går, vi måste utgå från att vi måste rusta er för att klara förändringarna och garantera er uppbyggnad för att gå mot nya yrken” sade Emmanuel Macron.

Han förklarar sig därför beredd att investera massivt på att öka kompetensen.

-Vi ska satsa 15 miljarder euro på att öka den, särskilt för dem som har störst behov av det. Vi ska utbilda en miljon dåligt kvalificerade ungdomar som står långt från jobb i dag. Och lika många lågkvalificerade långtidsarbetslösa. Vi ämnar bygga ut ungdomsgarantin och erbjuda ett stöd till alla unga som varken har utbildning eller jobb.

Macron har också understrukit att skyddet mot arbetslöshet bör bli ett allmänt stöd, utbyggt till dem som saknar den rätten i dag.

-Vi ämnar skapa en rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen för de löntagare som slutar sitt arbete för att byta jobb eller utveckla sin yrkeskunskap. Rätten bör förnyas vart femte år.

Det stimulerar också företagen att investera för att förbättra arbetslivet och behålla sina anställda. Samtidigt ökas de anställdas förhandlingsmöjligheter.

De utökade rättigheterna för de anställda ska i gengäld bygga på en förstärkt kontroll av att de söker jobb. Arbetsförmedlingens medel ska stärkas och sanktionerna bli mer rättvisa och trovärdiga.

Om de arbetslösa vägrar ta fler än två arbetserbjudanden som motsvarar deras kompetens eller berättigade lönekrav eller om de inte gör tillräckliga ansträngningar för att få jobb ska deras arbetslöshetsersättning minska eller upphöra.

I det nya systemet ska merparten av företagens bidrag till utbildningen gradvis omformas till individuella rättigheter för arbetarna. Var och en kan vända sig direkt till dem som ger utbildning, alltefter sina enskilda behov. Systemet ska vara enkelt, men också tydligt. Ju viktigare behoven av utbildning är, ju större ska rättigheterna vara.

Alla ska ha en fullständig information om varje utbildningsresultat, om allt stöd. Alla som svarar för utbildning måste ge det. Ingen ska delta i en utbildning utan att veta vart den leder eller om dess kvalitet är en av föresatserna som tas upp i Macrons program.

Arbetsmarknad EU
Skriven avTryggve Gustafsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist