Rapport23 april 2021

Fördjupad analys - Partsgemensam fördjupad analys av EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner med beaktande av yttrandet från rådets rättstjänst

I denna rapport redovisas en fördjupad partsgemensam analys från Svenskt Näringsliv, LO och PTK inom ramen för Arbetsmarknadens EU-råd av kommissionens direktivförslag om tillräckliga minimilöner.

Analysen utvecklar vår tidigare analys av direktivförslaget från november 2020, nu med beaktande av de rättsliga slutsatserna i yttrandet från rådets rättstjänst om den rättsliga grunden för förslaget och om fördragets gränser för EU-lagstiftning om löneförhållanden.

Yttrandet från rådets rättstjänst ger oss inte skäl att ändra den tidigare rättsliga bedömningen från Arbetsmarknadens EU-råd om att förslaget och den föreslagna rättsliga grunden inte är förenlig med fördraget, inte minst utifrån förslagets innehåll och påverkan på lönebildningsmodeller som den svenska med långtgående självreglering mellan avtalsslutande parter på arbetsmarknaden.

Ett EU-direktiv om minimilöner i enlighet med kommissionens förslag kommer att underminera det välfungerande system för lönebildning som etablerats av arbetsmarknadens parter i Sverige och i värsta fall riskera att helt sätta detta ur spel, utan att något av direktivets syften uppnås.

Skriven avKarolina LöfHedvig ForsseliusPTKHanna BjörknäsLO
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist