LogoLogo
LogoLogo
Rapport29 februari 2016

Företagsklimatet - nu än viktigare

Foretagsklimatet_WEBB_2.pdf.png
Foretagsklimatet_WEBB_2.pdf.png

Ett resultat av den studie (gjord av Opticom) som presenterats i denna skrift är att det svenska företagsklimatet är på väg att försämras om än från en god nivå. I olika studier har det belagts att en försämring av företagsklimatet är en förelöpare till en långsiktigt sämre ekonomisk utveckling och vice versa. I de studier av företagsklimatet som gjorts av Opticom, har företagen ända sedan millennieskiftet år från år ansett att företagsklimatet förbättrats. Den senaste av dessa tidigare undersökningar gjordes 2013. I 2015 års undersökning anser man dock att företagsklimatet försämrats. I en internationell jämförelse är de svaga punkterna i det svenska företagsklimatet regelverken på arbetsmarknaden och på skatteområdet. När företagen har tillfrågats om vilka åtgärder som nu skulle vara de sämsta för företagsklimatet anger man i öppna frågor höjningar av skattetrycket, höjningar av marginalskatterna och höjningar av individbeskattningen som de mest destruktiva åtgärderna vad gäller företagsklimatet. Det är mycket oroväckande att det är just en sådan inriktning som politiken är på väg att få. De närmaste åren kommer att kräva omfattande åtgärder över ett mycket brett fält. Det är välkänt att effekterna av en given ekonomisk politik blir tydliga med en viss tidseftersläpning. Det är därför angeläget att studera tidiga indikatorer på förbättringar eller försämringar i det ekonomiska klimatet. Alla krafter behöver inriktas på att finna vägar att möta de svåra utmaningar vi står inför utan att försämra företagsklimatet. Ett bra företagsklimat är i själva verket en viktig förutsättning för att vi ska klara dessa utmaningar.

Skriven avUlf Jakobsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist