LogoLogo
LogoLogo
Nyhet17 februari 2017

Fortsatt trögt med jobben

Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.

Italien.jpg
I norra Italien var arbetslösheten 6,8 procent, i mellersta delen 9,8 procent och i söder 18,6 procent 2016.Foto: Luca Bruno

De regionala skillnaderna i Italien är ännu stora. I norr var arbetslösheten 6,8 procent och i mellersta Italien 9,8 procent. I syditalien, Mezzogiorno, var den 18,6 procent. Där ligger den alltså på en nivå som är dubbelt så hög eller nära tre gånger så hög som i övriga Italien. På Sicilien var arbetslösheten 21,9 procent och i Calabrien på fastlandet längst i söder 21,7 procent.

Större delen av hösten 2016 låg sysselsättningen i Italien praktiskt taget stilla efter en ökning av de fast anställda med över 520 000 sedan sista kvartalet 2014, enligt arbetsgivarnas organisation Confindustria. En stark orsak till ökningen anses vara införandet av skatteavdrag för de fasta anställningarna från januari 2015 och nya anställningsavtal med gradvis ökat skydd från mars 2015.

Under 2015 bestod över fyra femtedelar av sysselsättningsökningen av fast anställda. Av de 210 000 nyanställda de tre första kvartalen 2016 var nära två tredjedelar fast anställda.

Industrin har dock länge lidit stora jobbförluster som ännu inte återhämtats. Den hade runt 715 000 färre anställda tredje kvartalet 2016 än i slutet av 2007.

Italienska arbetslösheten ökade också i höstas då den med eurostats säsongskorrigerade statistik låg på 11,8 procent i september och oktober men steg sedan till 12 procent i november och december 2016.

Arbetsgivarnas Confindustria ser i en studie om Syditalien möjligheter till en expansion, även om den är mycket blygsam också för jobben. Sysselsättningen i Syditalien förblir låg och ligger inte högre än 44 procent. Confindustria stödjer därför också förslagen att fortsätta ge skattelättnader för fasta anställningar där 2017. En ekonomisk tillväxt är särskilt nödvändig i syditalien för att bekämpa ojämlikhet och fattigdom, menar Confindustria.

Italien drabbades i början av december av en regeringskris då premiärministern Matteo Renzi avgick efter nederlag i en folkomröstning om författningsändringar, främst i tvåkammarsystemet i parlamentet. Ny premiärminister den 12 december blev Paolo Gentiloni som tidigare var minister i Renzis regering.

Ordföranden för de italienska företagen i Confindustria, Vincenzo Boccia, sade efter premiärministern Renzis avgång efter folkomröstningen att det är oerhört viktigt att svara upp mot den ekonomiska krisen.

– Det är bara den ekonomiska tillväxten som kan avlägsna bristande jämlikhet och fattigdom. Våra företag befinner sig i en avgörande kamp för att klara konkurrensen på de internationella marknaderna. Politikerna måste nu också svara upp. Det är bara på det sättet som vi kan få ökad sysselsättning, framhöll Vincenzo Boccia.

Han har heller inte glömt att understryka hur viktigt det är att ungdomarna får jobb.

– Vi måste på alla sätt stödja dem med det. Ungdomsarbetslösheten är alldeles för hög, framhöll han helt nyligen i en intervju.

Annamaria Furlan, ledare för facket Cisl, anser att Italiens sysselsättningsläge är allvarligt, särskilt Syditaliens.

– Det behövs nu en social pakt för utveckling och tillväxt och sänkta skatter på investeringar till förnyelse. Det krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett varaktigt stöd för de fasta jobben, säger Furlan, som också understrukit behovet av stöd åt ungdomarna som Boccia uttalat.

Arbetsmarknad EUArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist