Rapport21 maj 2019

Great Minds Think Differently - Undervisning av nyanlända elever och lärdomar från Internationals Network for Public Schools

Resultaten för nyanlända elever som kommit till Sverige och börjar skolan efter 13 års ålder är mycket bekymmersamma. Omkring 9 av 10 inrikes födda elever når behörighet till gymnasiet. Motsvarande siffra för utrikes födda elever som kommer till Sverige efter 13 års ålder är cirka 2 av 10. Detta är inte ett nytt fenomen som uppstått efter migrationskrisen 2015, utan statistiken har sett ungefär likadan ut under lång tid. Det är hög tid att ifrågasätta om undervisningen av nyanlända elever som börjar skolan sent i Sverige är utformad på bästa sätt.

I rapporten lyfts ett framgångsrikt exempel på hur undervisning kan bedrivas för nyanlända elever med annat modersmål: Internationals Network for Public Schools i USA. Det är ett nätverk som designar, utvecklar och stöder offentliga skolor som enbart riktar sig till elever på high school som varit maximalt fyra år i landet vid skolstart.

Utbildningen som erbjuds av Internationals Network for Public Schools är inriktad just på nyanlända elever utifrån varje elevs specifika behov. Nätverket grundades i New York 1985 och har under drygt 30 år fortsatt utveckla sin modell. Skolornas resultat är imponerande: 77 procent av eleverna vid Internationals skolor får sitt diplom från high school, jämfört med 33 procent av de nyanlända elever som går i vanliga skolor.

Skriven avCatharina Bildt Grape
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist