LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 december 2016

Handslag ska öka delaktigheten i EU

Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.

Carola Lemne.jpg

Populismen ökar i Europa och missuppfattningarna om EU är många. För att möta den nya verkligheten väljer regeringen att tillsammans med arbetsmarknadens parter satsa på ökad delaktighet i det som sker i unionen. EU-handslaget är ett första steg i ett långsiktigt arbete mellan regering och arbetsmarknadens parter.
– Jag tror att vi på allvar kan förändra detta och arbetsmarknadens parter är absolut avgörande i det här. Vi har ansvarstagande parter på den svenska arbetsmarknaden, vilket det här handslaget visar. Från regeringens sida kommer vi att fokusera på bättre dialog med arbetsmarknadens parter och civilsamhället, sade Ann Linde (S), EU minister, under ett seminarium.

Även om parterna inte alltid är överens om vilken politik som bör föras i EU, råder enighet om att en starkare svensk röst kräver mer kunskap och delaktighet. Ett välfungerande EU är grunden för ett välfungerande Sverige, betonade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
– Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige. De är viktigt att parterna pratar med de sina. Vi måste bli bättre på att påminna EU om att ha rätt fokus. Folk är inte dumma och det är viktigt att EU jobbar med rätt saker.

Arbetsmarknad EUArbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist