NYHET9 januari 2018

Kvinnor jobbar mer heltid

Allt fler svenskar arbetar heltid. 2016 jobbade 84 procent mer än 35 timmar per vecka. Det är främst bland kvinnor heltidsarbete har ökat, visar en rapport.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Foto: SÖREN ANDERSSON

Arbetstid är ett kärt politiskt trätoämne. Socialdemokrater vill göra heltid till norm, regeringskollegan Miljöpartiet driver förslaget att göra deltid till en rättighet, medan Sverigedemokraterna vill införa heltid för offentliganställda.

I en ny rapport, som konsultföretaget New Republic har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv, skärskådas hur vanligt det var med hel- respektive deltidsarbete på svensk arbetsmarknad åren 2008-2016.

Slutsatsen är att allt fler svenskar arbetar heltid. 84 procent jobbade mer än 35 timmar per vecka 2016. En ökning med fyra procentenheter sedan 2008. Samtidigt minskade antalet deltidsarbetande i motsvarande omfattning och utgjorde 16 procent av de förvärvsarbetande.

Att antalet arbetade timmar och heltidsarbeten ökar är positivt, och ett resultat av ett gynnsamt konjunkturläge som gör att företag har behov av arbetskraft och anställer fler på heltid, konstaterar Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.

– Men företagen måste kunna anpassa personalstyrkan och tjänstgöringsgrad i förhållande till efterfrågan och till verksamhetens förutsättningar. Att bara ha heltidsanställda medarbetare fungerar inte i alla verksamheter, betonar han.

Att via politiska ingrepp tvinga fram heltidstjänster som inte svarar mot företagens behov eller medarbetarnas önskemål är ett olyckligt ingrepp, anser Patrik Karlsson.

Rapporten visar också att det är främst bland kvinnor som heltidsarbete ökar. Andelen heltidsarbetande kvinnor har stigit från 69 procent till 75 under den aktuella perioden. Ökningen bland män är marginell, från 91 till 92 procent. Ju högre ålder, desto vanligare med heltidsarbete, slås fast i undersökningen.

Den vanligaste orsaken till deltidsarbete, bland såväl kvinnor som män, är att de inte hittar ett jobb på heltid. Andra förklaringar är vård av barn och studier. 80 000 deltidsarbetande kvinnor och 25 000 män svarar att de inte vill jobba heltid. Endast 15 procent av de kvinnor som jobbar deltid kan tänka sig att gå upp i arbetstid, bland män är siffran 18 procent, enligt rapporten från Svenskt Näringsliv.

– Resultaten visar att det är ganska liten andel av dem som jobbar deltid som faktiskt kan och vill ha heltid, säger Patrik Karlsson.

ArbetstidArbetsmarknad
Skriven avPeter Ceder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist