LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 maj 2017

Macron har tillträtt som ny fransk president

Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.

Emmanuel Macron
Foto: Michael Kappeler/TT

Macron tillträdde söndagen den 14 maj och redan på måndagen fick Frankrike en ny premiärminister. Det är Edouard Philippe, borgmästare i hamnstaden Le Havre.

Nu väntar nästa etapp. Förberedelserna är i full gång inför parlamentsvalen den 11 och 18 juni.

Frankrike saknar inte en dramatisk händelseutveckling. Och den är säkert inte slut.

Macron ämnar nu lansera tre stora reformer som han anser vara mycket betydelsefulla för ekonomin och arbetsmarknaden. De gäller arbetslöshetsförsäkringen, pensionssystemet och yrkesutbildningen.

Arbetslöshetsförsäkringen, Unedic, är mycket viktig. Macron anser att försäkringen ska förstatligas och utökas så den även omfattar hantverkare och egenföretagare. Styrningen av systemet ska delas mellan staten, arbetsförmedlingen ”pôle emploi”, samt arbetsgivarna-facken. Ett lagförslag är tänkt att läggas redan i början av nästa år.

Unedic har länge gått back ekonomiskt och underskottet är nu uppe i totalt 30 miljarder euro. I år väntas det stiga till över 33 miljarder och 2018 till drygt 37 miljarder euro.

Kontakter ska mycket snart tas med arbetsmarknadsparterna om ändringarna i systemet. Det kanske inte blir så lätt att enas med parterna. De har styrt systemet själva sedan 1958.

En annan stor fråga är pensionssystemet som ska omvandlas och göras generellt. De 37 enskilda system som finns i dag ska slås ihop till ett enda. De olika specialsystemen försvinner och villkoren blir enhetliga för det allmänna och privata.

Det tredje stora ärendet på listan med reformer gäller yrkesutbildningen. Den ska reformeras i två steg. Avsikten är också att ett personligt utbildningskonto som alla anställda garanteras för hela livet ska betalas genom en skatt på en procent som läggs på företagen. En utbildning har vidare ställts i utsikt i en reformplan 2016 för en halv miljon arbetslösa.

Avsikten är att de tre stora reformerna ska utmynna i fastställda projekt redan i början av 2018.

En mera långsiktig men också större fråga gäller sänkning av företagsskatten med två procent om året. Den minskar då från drygt 33 procent till 25 procent år 2022.

En annan nyhet är att övertidsarbete åter ska befrias från sociala avgifter.

I ett större perspektiv har Macron räknat med att göra besparingar i franska ekonomin på 60 miljarder euro under fem år. Tillväxten väntas under den tiden ligga på 1,7–1,8 procent och investeringarna uppskattas till 50 miljarder euro. En av de stora satsningarna ska ske på utbildning och kompetensutveckling.

Macron har även åtagit sig att hålla statens budgetunderskott under tre procent av BNP.

Arbetsmarknad EUArbetsmarknad
Skriven avTryggve Gustafsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist