NYHET27 juni 2016

Oron efter Brexit tillfällig

De brittiska folket har röstat Brexit. Det innebär oro på de globala finansmarknaderna. Vi ser betydande börsfall världen över eftersom de politiska och ekonomiska effekterna av ett brittiskt EU-utträde kommer att förbli osäkra ett bra tag framöver. Men de ekonomiska effekterna är tillfälliga, skriver Industriarbetsgivarnas chefekonom, Mats Kinnwall.

Vi måste även räkna med att det brittiska pundet, som redan försvagats med över 10 procent sedan förra sommaren, kommer att fortsätta sin kräftgång på kort sikt. Samtidigt ska man komma ihåg att börser och valutamarknader i viss utsträckning redan tagit höjd för Brexit vilket bidrar till att dämpa effekterna.

Många bedömare kommer troligen betrakta Brexit som ett tydligt bevis på EU:s tillkortakommanden och strukturella svagheter och spekulera i att andra länder kan komma att följa det brittiska exemplet. Därför är det inte otänkbart att även euron kommer att försvagas mot valutor som USD, den japanska yenen och den svenska kronan.

Med tanke på det bräckliga utgångsläget finns det en risk att världsekonomin kortsiktigt kan drabbas hårt av finansoron. Samtidigt är det osannolikt att Brexit kommer att få allvarliga och långvarigt negativa konsekvenser på den globala ekonomin. Visserligen är Storbritannien ett globalt finansiellt centrum men ekonomin står bara för cirka fyra procent av global BNP och mindre än tre procent av världshandeln. Skulle världsekonomin bromsa kraftigt initialt kan vi dessutom vara övertygade om att centralbanker världen över skickar in ytterligare stimulanser i systemet i form av gratispengar. I detta fall kan vi till exempel glömma allt vad räntehöjningar heter från Federal Reserver samtidigt som ECB, Bank of England, Riksbanken m fl med stor sannolikhet svarar med sänkta sina styrräntor. Bästa gissningen är därför att den finansiella oron visserligen kan bestå under någon månad men knappast blir långvarig.

Eftersom Sverige är starkt integrerat med resten av världen både via en stor exportsektor och de finansiella marknaderna, kommer finansoro och en global avmattning även att kyla av den svenska ekonomin. Dessutom riskerar en ytterligare betydande pundförsvagning och en trolig euroförsvagning att slå mot inte minst skogsindustrin där EU och Storbritannien är de största exportmarknaderna. Skulle dessutom Storbritanniens ekonomi drabbas av en betydande inbromsning kan de negativa effekterna på Sverige bli märkbara även om exporten till Storbritannien endast utgör c:a 6 procent av total export. Det verkliga hotet mot Sveriges ekonomi är dock inte en brittisk avmattning utan att effekterna av Brexit på världsekonomin blir riktigt allvarliga, vilket inte är huvudscenariot.

Mats Kinnwall, midsommarafton 2016

Arbetsmarknad EUEu/Emu/Euro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist