NYHET18 september 2019

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

"Regeringens prognos för arbetslösheten är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden." Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.

Bettina Kashefi efterlyser snabba strukturreformer på arbetsmarknaden för att få ner arbetslösheten.Foto: Jessica Gow/TT

En lång högkonjunktur med hög arbetslöshet är på väg att ta slut. De som inte kommit in på arbetsmarknaden riskerar att permanent stängas ute. Tidigare avmattningar visar att de som drabbas först är de som har den svagaste förankringen på arbetsmarknaden, analyserar hon.

– Utrikes födda och lågutbildade har redan en hög arbetslöshet. De riskerar att möta en ännu svårare situation framöver.

Bettina Kashefi efterlyser snabba strukturreformer på arbetsmarknaden. Länder som Tyskland och Storbritannien har låg arbetslöshet just tack vare tidigare reformer. Nu har detta arbete inletts i Sverige, men mycket återstår, menar hon.

– Man bör också avstå från alla åtgärder som kan leda till färre arbetade timmar i ekonomin. Viktiga åtgärder som borde prioriteras är bättre genomströmning och högre kvalitet i utbildningssystemet. Det behövs även reformer som gör det lönsamt att gå från bidrag till jobb.

– Regeringen har gett upp sitt eget mål om EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020 utan att ersätta det med något annat. Om Sverige hade nått målet skulle 330 000 fler människor haft jobb, säger Bettina Kashefi.

Arbetsförmedlingen
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist