NYHET21 februari 2019

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

Den svenska arbetsmarknaden har allvarliga brister. Men nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår därför en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.

Lagen om anställningsskydd, LAS, är en kvarleva från 1970-talet och den speglar hur näringslivet och politikerna samverkade då, för nästan 50 år sedan.

I dagens näringsliv, med stark internationell konkurrens och snabb teknikutveckling, har LAS blivit ett hinder för jobb och tillväxt.

Ytterligare orosmoln på den svenska arbetsmarknaden är företagens svårigheter att rekrytera, kompetensutveckling av medarbetare och inlåsningseffekter på grund av LAS.

Enligt Svenskt Näringsliv behövs en genomgripande reform. Utgångspunkten måste vara att verklig trygghet i dagens arbetsliv ligger i individens kompetens och företagens möjligheter att anställa.

Det finns en historisk möjlighet att genomföra de reformer som är bra för Sverige, eftersom arbetsrätten är med bland de 73 punkter i regeringsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, anser arbetsgivarorganisationen. I april tillsätts en utredning med ambition att modernisera arbetsrätten.

Den modell som Svenskt Näringsliv föreslår består av fem delar:

 1. 1.
  Ett reformerat anställningsskydd med ökade möjligheter för arbetsgivare att bemanna utifrån företagets verksamhet och vardag.
 2. 2.
  Bättre förutsättningar för kompetensutveckling med ökade incitament för företagen att investera i medarbetarnas kompetens.
 3. 3.
  Ännu effektivare omställningsförsäkringar som hjälper de som blivit uppsagda att hitta nya jobb.
 4. 4.
  En specialiserad arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet. Privata aktörer får ett större ansvar för stöd och matchning.
 5. 5.
  En arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler och ger bättre skydd.

Ambitionen är att komma överens med de fackliga organisationerna om lösningar som ökar flexibiliteten och tryggheten i arbetslivet. Om inte arbetsmarknadens parter klarar att modernisera regelverket, så måste politiken ta sitt ansvar och genomföra de förändringar som krävs, anser Svenskt Näringsliv.

Historien visar att det kan komma att behövas ett politiskt tryck. Både Saltsjöbadsavtalet 1938 Industriavtalet 1997 kom till när politiken tryckte på medan huvudavtalsförhandlingarna 2009 mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK, misslyckades på grund av bristen på politiskt tryck.

Arbetsgivarorganisationen konstaterar att behovet av en modern arbetsmarknad inte har minskat sedan dess. Företagens konkurrenskraft och medarbetarnas kompetens är den verkliga anställningstryggheten. LAS behöver därför förändras i grunden. Målet är att göra det lättare att både anställa och att få ett jobb.

En modernisering i fem steg

Detta är de fem punkter som Svenskt Näringsliv vill diskutera med LO och PTK:

 1. 1.
  Ett i grunden reformerat anställningsskydd. Begreppet saklig grund såväl som andra delar i Las förändras. En översyn enbart av turordningsreglerna är inte tillräckligt. Företagens utrymme att bemanna och bygga sitt team utifrån verksamhetens vardag behöver stärkas och tidsbegränsade anställningar finnas kvar. Verklig trygghet i arbetslivet börjar med att det finns företag som vill och kan skapa jobb. Skydd mot oskäliga uppsägningar finns i annan lagstiftning, såsom Diskrimineringslagen, Föräldraledighetslagen, med flera.
 2. 2.
  En arbetslöshetsförsäkring som täcker fler och ger bättre skydd. Dagens arbetslöshetsförsäkring består av två delar, en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Vi behöver en rättvis arbetslöshetsförsäkring som är obligatorisk också vad gäller inkomstbortfallsförsäkringen. Taket i arbetslöshetsförsäkringen kan under en kort inledande period vara högre än vad det är i dag.
 3. 3.
  En specialiserad arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet. Arbetsförmedlingen görs om och fokuserar på myndighetsutövning och kontrollfunktion. Privata aktörer får ett utökat ansvar för stöd och matchning. Programinsatser och lönestöd förenklas och renodlas. Resurser som frigörs används för att minska kostnader för företagen och kan bidra till att finansiera åtaganden inom utbildning och omställning.
 4. 4.
  Effektiva omställningsförsäkringar. Arbetsgivarna i privat sektor gör årligen avsättningar på närmare 2,5 miljarder kronor inom ramen för parternas omställningsavtal, vars försäkringar omfattar närmare två miljoner anställda. Dessa fyller en viktig funktion i att underlätta omställning och bidra till trygghet för medarbetare. Förutsatt en genomgripande reformering av Las kan rätten till omställningsstöd utvidgas till att omfatta fler medarbetare inom de berörda företagen.
 5. 5.
  Stärkta förutsättningar för kompetensutveckling. Behovet av kompetensutveckling kan variera utifrån en medarbetares kunskaper och inom branschen eller yrket. Ofta sker det redan i pågående anställning. Kompetensutveckling bör ske på företagsnivå eller utifrån branschsamverkan. Företagens incitament att investera i medarbetares kompetens bör stärkas. Kostnaderna för detta görs därför avdragsgilla. Omställningsorganisationerna fyller även på detta område fortsatt en viktig roll.
ArbetsrättArbetsförmedlingenArbetsgivarfrågorArbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist