NYHET6 juli 2021

Arbetsförmedlingen – trots brister en tillgång för Confido 

Stefan Andersson är ägare och grundare av rekryteringsföretaget Confido. För att hitta rätt kompetens vänder de sig ofta till Arbetsförmedlingen, men samtidigt som strategin har visat sig vara lönsam ställer den höga krav på den som söker arbetskraft. Nu behövs ett omtag för att Arbetsförmedlingen ska fylla sitt syfte menar Stefan.  

Stefan Andersson såg under sin tid som anställd vid Arbetsförmedlingen möjligheten att på egen hand genomföra samma arbete och grundade rekryteringsföretaget Confido.
Foto: Privat

Med huvudkontor i Uppsala specialiserar sig Confido på rekrytering och uthyrning av personal till aktörer inom byggsektorn. Arbetsförmedlingen är ett viktigt verktyg för deras verksamhet.

– Jag brukar likna Arbetsförmedlingen med ett maskinverk från mitten av 1900-talet. Drar man i rätt spakar fungerar kranen kanon, men när man gör fel fungerar det inte alls. Jag har själv arbetat vid myndigheten och utarbetat system för hur man kan söka för att hitta rätt kompetens.

Det var under sin tid som anställd vid Arbetsförmedlingen som Stefan såg möjligheten att på egen hand genomföra samma arbete, men med möjligheten att plocka ut de kandidater han bedömde var bäst lämpade för en specifik roll.

– Arbetsförmedlarna ska vara objektiva och som säljare tyckte jag det var tråkigt att inte kunna erbjuda en fullständig tjänst. Jag ville leverera de bästa kandidaterna och faktiskt ha rätt att göra det.

Stefan beskriver Arbetsförmedlingen som en värdefull källa till kompetens, men för att fler ska kunna dra nytta av myndighetens tjänster krävs nytänk. Kunskapen om hur systemet fungerar har blivit en av Stefans nycklar till framgång.

– Arbetsförmedlingen fungerar tyvärr väldigt varierat, vilken service jag får skiljer sig mycket från stad till stad och vilken tjänsteman jag får kontakt med. Medan jag ibland får ett utmärkt bemötande och suverän service kan det andra gånger vara katastrofalt, men jag har förstått hur jag ska formulera mina frågor och hur jag ska göra för att hitta rätt kandidater. 

Det finns gott om kompetent personal vid Arbetsförmedlingen menar Stefan. Att myndighetens tjänster är svårtillgängliga tror han snarare handlar om att verksamheten styrs på ett sätt som ofta leder till ändringar i anslag och uppgifter.

Tänk om Arbetsförmedlingen fungerade som ett företag, då skulle det hända grejer! 

– Under mina 1,5 år vid arbetsförmedlingen hade jag hela fem olika chefer. Politiken styr och Arbetsförmedlingen får ofta nya uppdrag och direktiv vilket jag tror kan påverka chefernas engagemang negativt.

Att arbetssökandes profiler och kompetenser ofta är ofullständiga beskrivs som ytterligare en utmaning.

– Så som systemet är uppbyggt skapar det inte incitament för jobbsökare att utforma sina CVn ordentligt. Många som skriver in sig hos Arbetsförmedlingen förväntar sig inte att få ett jobb utan skapar en ofta innehållsfattig profil för att kunna ta del av A-kassan.

För att navigera bland ofullständiga profiler har Stefan etablerat nya metoder. Han plockar ut namn, tar kontakt och när kandidatens attityd verkar god, bokar han in en intervju.

– Jag kallar det för baklängesrekrytering. När jag tar kontakt med personer blir de ofta förvånade, men jag får snabbt en indikation om personens inställning. Strategin förutsätter dock att man går igenom en del långa listor.

Sedan ett par månader tillbaka har Arbetsförmedlingen infört ett nytt system. Det är inte längre möjligt att tala direkt med fysiska arbetsförmedlare. Den som vill rekrytera personal ska i stället söka i en databas baserat på egenskaper som arbetssökande själv angivit.

– Idag är det mycket svårt att hitta i basen. Sökfunktionen saknar validering och det finns ingen struktur för hur individerna ska ange sina kompetenser. Det är inte seriöst! Det finns många som skulle kunna vara mycket lämpade för de tjänster vi vill tillsätta men de vet inte hur de skriver ett CV eller presenterar sig professionellt. Vissa anger exempelvis direkt olämpliga e-mailadresser men inser inte varför de blir bortvalda i en rekryteringsprocess.

Samtidigt som Stefan efterfrågar mer fokus från Arbetsförmedlingen på att informera den arbetssökande om varför det är viktigt att hålla sin profil uppdaterad, konstaterar han att Arbetsförmedlingen erbjuder flera tjänster som arbetsgivare kan dra nytta av. Idag är det däremot få som känner till att de finns eller hur de fungerar.

– Det finns otroligt många bra möjligheter inom Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsutbildningar, flyttbidrag, pendlingsstöd och inte minst nystartsjobb. Det borde vara långa köer av arbetsgivare som vill ta del av tjänsterna, men de har under lång tid marknadsförts bristfälligt och ansökningsprocesserna är långa och knöliga. Tänk om Arbetsförmedlingen fungerade som ett företag, då skulle det hända grejer!

ArbetsförmedlingenKompetensförsörjning
Skriven avHanna Johansen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist