NYHET22 februari 2024

Regeringen vill stoppa arbetskriminalitet – ”Vi välkomnar förslagen”

Problemet med arbetskriminalitet slår mot både företag och samhälle. Nu höjer regeringen insatserna för att vända utvecklingen. Bra, anser Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknad. ”Det drabbar många företag och bidrar till orättvisa konkurrensfördelar”, säger hon.

Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknad.Foto: Stefan Tell

Nu ska regeringen växla upp kampen mot de kriminella genom att ge Delegationen mot arbetslivskriminalitet i uppdrag att titta närmare på hur brottsuppläggen ser ut i en rad branscher, som bygg, restaurang, kroppsvård och städning.

Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknad, menar att det är bra att regeringen lyfter arbetslivskriminaliteten.

– Det drabbar många företag och bidrar till orättvisa konkurrensfördelar. Vi välkomnar särskilt delegationens förslag om bättre samordning och styrning från regeringen gällande myndighetssamverkan, säger hon.

– Detta, ihop med lagrådsremissen som nyligen beslutades gällande lättnader i sekretesslagstiftningen för att myndigheter ska kunna utbyta information, är viktiga steg på vägen för att komma åt de arbetslivskriminella.

Brott och trygghet
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist