REMISSVAR18 september 2023

Remiss av betänkandet Kunskapskrav för permanent<br/>uppehållstillstånd (SOU 2023:25)

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2023/01301
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-73

Medarbetare med rätt kompetens är för väldigt många företag den viktigaste konkurrensfaktorn. Det råder utbredd brist på medarbetare med rätt kompetens i näringslivet. Därför blir möjligheten att locka hit utländsk arbetskraft ett nödvändigt komplement för företagen, vår innovationsförmåga och vårt lands utvecklingskraft. Tillgången på kompetens utgör också en viktig komponent för att säkra tillväxt, fler arbetstillfällen och bidrar därmed till ökat välstånd. Arbetskraftsinvandringen bidrar med 43 miljarder kronor i BNP och 14 miljarder kronor i skatteintäkter.[1] De företag som har rekryterat arbetskraftsinvandrare har 10 procent högre omsättningstillväxt och sex procent fler anställda, två år efter rekryteringen av den internationella kompetensen jämfört med en kontrollgrupp av företag.[2]

Sverige och övriga medlemsstater inom EU står inför stora demografiska utmaningar. Enligt SCB:s befolkningsprognoser för de kommande tio åren, krymper andelen som är i arbetsför ålder i förhållande till den totala befolkningen. Den demografiska försörjningskvoten ökar vilket innebär att färre i arbetsför ålder ska försörja fler som inte arbetar. Bristen på arbetskraft kommer därför att förvärras.

[1] Politiskt lönegolv till hög kostnad, Svenskt Näringsliv juni 2023

[2] Rekrytering av internationell kompetens – arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företag, Svenskt Näringsliv september 2023

Ansvarig handläggareAmelie Berg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist