REMISSVAR29 maj 2023

Remiss av departementspromemorian Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2023/00690
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-34

Svenskt Näringsliv välkomnar förslaget om att ändra nuvarande krav på en anställningstid om minst tolv månader till minst sex månader för att kunna beviljas ett EU-blåkort.

Svenskt Näringsliv stödjer förslaget om att fler personkategorier får möjlighet att byta tillståndsgrund till EU-blåkort samt att blåkortsinnehavare ska kunna byta tillståndsgrund till forskning eller studier på forskarnivå utan att behöva lämna Sverige.

Svenskt Näringsliv stödjer vidare förslaget om att en blåkortsinnehavare ska kunna byta yrke eller arbetsgivare utan att behöva skicka in en ny ansökan till Migrationsverket.

Svenskt Näringsliv anser att handläggningstiden för blåkortsansökan bör uppgå till högst 30 dagar. Detta skulle göra Sverige till ett mer attraktivt land att arbeta i.

Svenskt Näringsliv avstyrker promemorians förslag om att nuvarande lönetröskel fortsatt ska uppgå till minst en och en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige. Vi anser att den lägsta lönetrösklen som direktivet medger på minst en gång den genomsnittliga bruttoårslönen bör införas. Om den höga lönetröskeln behålls är det viktigt för näringslivets kompetensförsörjning att undantaget med en lägre lönetröskel för nyutexaminerade tillämpas.

Svenskt Näringsliv ifrågasätter relevansen av att införa krav på anställningsavtal vid ansökan om uppehållstillstånd för såväl blåkortsinnehavare som säsongsarbetare.

Svenskt Näringsliv ifrågasätter behovet av att införa ett försörjningskrav för familjemedlemmar till blåkortsinnehavaren.

Ansvarig handläggareAmelie Berg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist