NYHET26 november 2021

Så bidrar Volvo Cars till minskat utanförskap

Som stor arbetsgivare får Volvo Cars sin beskärda del av problemen kring kriminalitet och ökande utanförskap i samhället. Händelseutvecklingen i Göteborg de senaste åren har dessutom gjort det svårare att rekrytera. ”Vi är beroende av att staden är attraktiv”, säger Thomas Andersson på Volvo Cars.

Jan-Olof Jacke, vd, i det utsatta göteborgsområdet Tynnered. På plats var Volvo Cars som satsar på att göra området tryggare och ingjuta framtidstro, där fler försörjer sig själva. 

Som ett sätt att bidra till att vända utanförskapstrenden har Volvo Cars tagit initiativ till att få det utsatta göteborgsområdet Tynnered på banan igen. I Tynnered driver Volvo Cars, Stena Fastigheter och bostadsbolaget Framtiden det långsiktiga projektet Destination Tynnered. Målet är att gemensamma satsningar på skola, fritid, arbete och stadsutveckling ska göra det till ett tryggt område med framtidstro där fler försörjer sig själva.

När Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i veckan besökte området berättade han att han själv växte upp nära Tynnered när han var liten.

– Det är ett väldigt segregerat område. På ena sidan av vägen betraktas det som ett utsatt område och bara några hundra meter bort på andra sidan anses det vara exklusivt att bo.

Våren 2020 tog Volvo Cars fram en strategi för vad företaget vill göra i Göteborgsområdet för att engagera sig i att bland annat vända trenden med utanförskap, kriminalitet och kompetensbrist.

För att förverkliga visionerna i sin strategi tog Volvo Cars initiativ till ett samarbete med Stena Fastigheter och det kommunägda fastighetsbolaget Framtiden som känner området väl, berättar Thomas Andersson som leder den så kallade Göteborgsmobiliseringen inom Volvo Cars.

– Vi vill inte bara gnälla över det som inte fungerar utan också försöka att göra något åt det, och vi tror mycket på zonkonceptet. När kommunen och andra aktörer fokuserar på ett område och går all-in, då kan det hända saker på riktigt.

Ett skäl för Volvo Cars att engagera sig handlar om kompetensförsörjning. Företaget har nästan fördubblat arbetsstyrkan på tio år och ser fortsatt stora behov av att växa. Bland annat kommer 500-700 personer per år att behöva rekryteras till Torslandafabriken i Göteborg.

– Hur kan vi nå ut till den arbetsmarknadsreserv som finns och säkerställa att vi får in dem? Hur får vi dem intresserade av teknik? Det är tufft att rekrytera till verkstadsindustrin inom flera områden då efterfrågan är stor.

Negativa skriverier försvårar rekryteringen

Möjligheterna att rekrytera påverkas av hur attraktivt Göteborg är att bo i och hur människor trivs, förklarar han.

– Eftersom vi är så stora är vi beroende av att staden är attraktiv och då är det inte bra med det negativa skrivs om Göteborg. De senaste åren har det varit en del spektakulära händelser och den typen av nyheter syns ofta väldigt mycket. Då är det svårare för oss att rekrytera.

Ett annat skäl är att det på senare tid har blivit mer påtagligt att det ökande utanförskapet påverkar, konstaterar han. Siffror som Svenskt Näringsliv har tagit fram visar att mer än 1,3 miljoner svenskar inte försörjer sig själva.

Volvo Cars är den näst största arbetsgivaren i landet vilket innebär att de anställda i princip utgör ett tvärsnitt av befolkningen, enligt Thomas Andersson.

– Det innebär att vi också får vår beskärda del av problem in i företaget, även om vi screenar och filtrerar vilka vi anställer.

Problemen som uppstår kan handla om allt från droganvändning till stölder och annan kriminalitet.

– I kontakterna vi har med polisen förstår vi att det även finns kopplingar till gängkriminalitet. Det här är den del av de problem som Volvo Cars upplever mer direkt även om dessa personer utgör ett ytterst fåtal.

Volvo Cars deltar på olika sätt i aktiviteterna som ordnas i Tynnered och ingår tillsammans med de andra aktörerna i en arbetsgrupp med fokus på skola, fritid, arbete och stadsutveckling.

En konkret idé framåt är att de 250 personer som jobbar på Volvo Cars och som bor i Tynnered kan engageras i att bli mentorer för de yngre i området. Men allra störst potential har företaget när det gäller att bidra med erbjudanden om sommarjobb och extrajobb men även om permanenta jobb.

– Förutom att vi själva bidrar med jobb kan vi också förmedla kontakter med våra underleverantörer och vårt nätverk. Där finns många företag som har kompetensbehov men som kanske inte själva har möjlighet att rekrytera aktivt efter talang i de här områdena, säger Thomas Andersson.

Häftig satsning

Jan-Olof Jacke konstaterade att Volvo Cars långsiktighet i satsningen är ovanlig och ”häftig”.

– I diskussioner med företag blir frågan om integration väldigt tydlig. Många vill bidra men de hittar inte formen för hur de ska göra. Men det handlar inte bara om att skapa ett bättre samhälle utan också om en självbevarelsedrift eftersom företagen skriker efter arbetskraft.

Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, bekräftar att det finns en trygghetsproblematik i Göteborg och att det finns ett antal särskilt utsatta områden.

– Många göteborgare upplever en oro och vi har problem med integrationen. För många lever i utanförskap och kommer inte in i det svenska samhället, och som till viss del saknar egen försörjning.

Det är viktigt att få med flera aktörer i trygghets- och integrationsarbetet och där har näringslivet stor betydelse som arbetsgivare och för att kunna bidra med exempelvis praktikplatser, påpekar han.

För näringslivet är trygghetsfrågan viktig eftersom en stads rykte påverkar hur lätt det är att rekrytera personal, och om staden ska kunna fortsätta att göra stora investeringar måste det upplevas som tryggt att flytta till Göteborg med sin familj och att det finns tillgång till bra utbildning.

– Ska vi fortsätta att ha en god tillväxt måste näringslivet vilja fortsätta investera och då måste vi säkra att deras investeringar blir trygga. Det är därför jag tror att vi har en så god uppslutning kring trygghetsarbetet, från näringslivet, civilsamhället och politiskt, säger Axel Josefson.

Om Destination Tynnered

Inom projektet ordnas bland annat frukostar och läxhjälp, idrottsaktiviteter, klasscoacher, trygghetsvärdar, sommarjobb och en ”jobbtrappa” som ger chansen att testa olika jobb.

Några av målen:

En attraktiv skola där eleverna kommer från området och från övriga Göteborg

Bättre skolresultat än snittet i Göteborg

1 500 sommarjobb

Jobbtrappa för 300 ungdomar

500 långsiktiga arbetstillfällen och ökad anställningsbarhet

100 nya etablerade företag

Erbjudande om moderna mobilitetslösningar till alla som bor i Tynnered

600 nya bostäder i olika upplåtelseformer

Arbetsmarknadsinträdet
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist