Rapport3 april 2024

Samhällsekonomiska konsekvenser av ett höjt lönegolv för arbetskraftsinvandrare

Arbetskraftsinvandringen bidrar med stora värden till den svenska ekonomin.

Den 1 november 2023 höjdes försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare från 13000 kronor till motsvarande 80 procent av medianlönen. Baserat på 2022 års medianlön innebär detta ett lönegolv på 27360 kronor. Regeringen har att ta ställning till ett förslag om ytterligare höjning av lönegolvet till motsvarande medianlönen på arbetsmarknaden. År 2022 uppgick medianlönen till 34200 kronor.

De arbetstillstånd som beviljades under 2023 motsvarar arbetsinsatser som genererar 52 miljarder kronor i förädlingsvärde. Arbetsinsatserna genererar även skatteintäkter motsvarande totalt 17 miljarder kronor.

En höjning av lönegolvet för arbetskraftsinvandrare från 80 till 100 procent av medianlönen får samhällsekonomiska konsekvenser. Beräkningarna visar att en höjning av lönegolvet innebär att förädlingsvärdet som kan kopplas till arbetskraftsinvandrares arbetsinsatser minskar med 5,8 miljarder kronor. Dessutom minskar skatteintäkterna med 1,9 miljarder kronor.

Skriven avJonas Öhlin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist