LogoLogo
LogoLogo
Nyhet18 maj 2017

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.

Parisisk gatubild
Foto: Åserud, Lise/TT

Första frågan gäller arbetstiderna i El Khomri-lagen (som ju fått namn efter arbetsministern i Francois Hollandes regering). Där har majoritetsavtal i företagen fått företräde. En tanke är att utvidga avtalen till att omfatta fler frågor. Kanske lönerna, där minimilönerna är en fråga som beslutas i branscherna.

En helt annan fråga gäller personalinflytandet i företag. Där vill man att flera instanser för inflytandet ska kunna slås ihop.

En tredje gäller att sätta ett tak för skadestånd av företagen som utdömts då anställda avskedats på osakliga grunder. Reglerna i ett lagförslag om det ändrades tidigare av författningsrådet. En ny version återtogs sedan av regeringen efter fackliga påtryckningar.

Men till saken hör att ändringar i arbetsrätten sällan är problemfria. Den så kallade ”Larcher-lagen” från 2007 anger att varje regering som vill ändra i arbetsrätten först måste höra arbetsgivare och fack om det. De måste i vilket fall ha en chans att förhandla om sakfrågan. I det här fallet riskerar allt detta att bli komplicerat.

Macron ger sig samtidigt ut på minerad mark. Striderna om den så kallade El Khomri-lagen är inte glömda. Särskilt det gamla kommunistfacket CGT och det mera socialdemokratiska FO bjöd på hårt motstånd med strejker och oroligheter.

Bland övriga frågor som Macron nu tagit upp hör att ge ”rätten att misslyckas” större utrymme i lagen. Ett företag som begår ett oavsiktligt administrativt misstag ska inte alltid behöva bestraffas första gången det sker. Han har också sagt sig vilja följa den brittiska regeln att avskaffa en regel i en lag så fort man antar en ny.

En av de ekonomiska nyheterna i Macrons program är att löntagarna ska slippa avgifterna för arbetslöshet och sjukdom. De förs i stället över till den allmänna socialskatten, den så kallade CSG, som höjs med 1,7 procentenheter. CSG är en inkomstskatt på normalt mellan 6,6 och 7,5 procent.

Vidare ska de så kallade aktivitetspremierna höjas för dem som kommer i jobb. Det är ett skattefritt bidrag som infördes 2016. Vid starten var 2,3 miljoner hushåll med sammanlagt 3,8 miljoner personer klara för bidrag, och av dem 400 000 ungdomar. Stödet låg då i genomsnitt på 164 euro i månaden. Över 5,6 miljoner personer hade då teoretiskt rätt till stödet.

Macron vill även förbättra utbildningen i stadsdelar som har det svårare socialt. Han ämnar nu öka antalet lärare i lärartjänster i utbildningen med 12 000 i ”svåra” zoner.

Arbetsmarknad EU
Skriven avTryggve Gustafsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist