LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 april 2018

Spotify om kompetensutvisningarna: "Gjort det svårt att konkurrera"

De senaste årens kompetensutvisningar, där företagen har tvingats se på när medarbetare utvisats på grund en alltför snäv tolkning av regelverket, har satt en törn i Sveriges rykte som arbetsland.

Spotify.jpg
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv

Hur har kompetensutvisningarna påverkat bilden av Sverige som en attraktiv arbetsmarknad? Den frågan diskuterades nyligen på ett seminarium i riksdagen. Katarina Berg, HR-chef på Spotify, berättade att de upplever att regelverket är för krångligt.

– Vi letar efter talanger från hela världen. Och vi vet att de vi letar efter kan få jobb var som helst. De så kallade kompetensutvisningarna har gjort att vi har haft det svårt att konkurrera och bli en attraktiv arbetsgivare. Detta gäller inte bara Spotify utan alla svenska företag som vill växa och bli en del av ett globalt samhälle.

Hon berättar vidare att de har anställda som inte vet om de får vara kvar i Sverige – trots att de har ett stort behov av dem.

– För Spotify är väldigt viktigt att kunna anställa topptalanger oavsett varifrån de kommer, den här problematiken har gjort det svårare för oss att locka till oss de talanger vi behöver för att fortsätta vara framgångsrika.

Hon hänvisade även till den ryktesspridning som uppstått internationellt efter en rad uppmärksammade kompetensutvisningar.

– Det började spridas i olika nätverk om att man skulle akta sig för att jobba i Sverige – på grund av att man kunde riskera att bli utvisad. Det gjorde att vi tappade fokus från vår kärnfråga: hur vi ska kunna expandera.

Strax före jul kom Migrationsöverdomstolen med två nya vägledande domar som förhoppningsvis kommer sätta stopp för de orättfärdiga kompetensutvisningarna. Men i dagsläget finns det en oro för hur migrationsöverdomstolens domar, som skulle bli prejudicerande, kommer att tolkas.

Katarina Berg på Spotify, menar att de är positivt avvaktande till hur Migrationsverket kommer att implementera de nya domarna samtidigt som de inte vill att diskussionen försvinner.

– Vi ser också att det blivit ett annat tryck på migrationsverket. Men samtidigt kan vi se att olika kontor gör olika bedömningar och det hela är väldigt förvirrande.

Hon menar vidare att det är fel att Migrationsverket ofta kritiseras för besluten.

– Handläggarna på Migrationsverket är väldigt duktiga och jobbar otroligt hårt. Men tyvärr har de ett regelverk som är väldigt otydligt som de måste följa. Det blir en svår situation för alla inblandade.

Arbetsmarknadsexperten Amelie Berg, på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, menade på att det inte går att skilja på lågutbildad och högutbildad kompetens.

– Är kompetensfrågan bara till för de högutbildade? För många av våra medlemsföretag handlar det inte bara om att hitta högutbildad kompetens, utan de eftersöker all form av spetskompetens.

Hon menar att det svenska systemet för arbetskraftsinvandring är värt att bevara, samtidigt som det måste utvecklas.

– Det möjliggör för företagare att rekrytera från tredje land, vilket är avgörande för att de ska kunna bedriva sin verksamhet – och inte minst kunna expandera. Det vi inväntar just nu är hur Migrationsverket kommer att tillämpa domarna i praktiken. Vår bedömning är att den största utmaningen är för de företag som inte har tecknat kollektivavtalade försäkringar vid anställningen. Där tror jag tyvärr att vi kommer att se fler kompetensutvisningar framöver.

ArbetskraftsinvandringArbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist