Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 juni 2016

Tung reformväg

Långsamt återhämtar sig italiensk ekonomi. Tillväxten ökar liksom sysselsättningen. Men fortfarande är arbetskraftskostnaderna för höga, produktiviteten för låg. "Italien måste fortsätta på reformvägen", säger Vincenzo Boccia, ny ordförande för de italienska arbetsgivarna i Confindustria.

Italiens ekonomi är utan tvekan åter på väg upp men någon stadigare uppgång går ännu inte att tala om, anser den nye ordföranden för de italienska arbetsgivarna i Confindustria, Vincenzo Boccia.

– Uppgången är blygsam, och det tar lång tid innan den kan ta oss tillbaka till nivåerna före recessionen. Men Italien måste fortsätta på reformvägen. Vad som krävs är en politik som förbättrar konkurrensmöjligheterna, säger Vincenzo Boccia.

Utgångspunkten är arbetskostnaden i Italien. Den har ökat med 30 procent jämfört med Tyskland och leder till konkurrensförlust.

– Vi måste minska den, främst genom att ändra förhållandet mellan lön och produktivitet. Inte genom att sätta låga löner utan genom en anpassning till produktiviteten. Vidare bör de privata investeringarna stimuleras. Det är något som vi uppmanar regeringen till, säger Vincenzo Boccia.

Han nämner att man i utlandet ofta frågar hur det är möjligt att Italien efter så många års enighet som land ännu inte lyckats lösa problemen med ekonomin i Syditalien. Boccia pekar på bristen i infrastruktur som särskilt drabbar landsändan.

– Vad som krävs där är helt enkelt intensivare åtgärder men av samma slag som i övriga delar av landet, understryker han.

Boccia efterträdde nyligen tidigare ordföranden för Confindustria, Giorgio Squinzi, som lett organisationen i fyra år.

Samtidigt syns nu tecken på att italienska arbetsmarknaden sakta återhämtar sig. Första kvartalet i år ökade sysselsättningen med drygt 240 000 jämfört med samma tid förra året. Det visar färska siffror från italienska statistikinstitutet Istat.

Arbetslösheten första kvartalet i år låg kvar på samma nivå som sista kvartalet 2015. Men den föll med nära en procentenhet jämfört med samma tid 2015.

Första kvartalet i år ökade också tillväxten i den italienska ekonomin. Det har gjort att allt fler söker sig ut på arbetsmarknaden, något som lett till att både sysselsättningen och arbetslösheten gradvis har ökat. Det framgår av siffrorna från Istat för april. Arbetslösheten steg då till 11,7 procent från 11,5 procent i mars. De arbetslösa närmade sig totalt 3 miljoner (2,986 miljoner).

En tendens är att allt fler får fast jobb medan de tillfälligt anställda minskar, något som också är en följd av premiärministern Renzis arbetsmarknadsreformer. Allt fler äldre mellan 50 och 64 år kommer också i arbete.

Geografiskt sker också förändringar. Efter sju år tycks Syditalien nu på väg att ta sig ur den länge till synes oundvikliga nedgång man levt i när det gäller tillväxt och sysselsättning. Ekonomin i söder växte förra året med en procent. Det var lika mycket som i de snabbväxande nordvästra delarna av Iandet.

Sysselsättningen ökade nu också mest i Syditalien där den steg med 1,5 procent jämfört med 0,5 procent i nordvästra och mellersta Italien. De flesta nya jobben i söder kom till inom handel, offentliga tjänster, transport och telekommunikationer.

Arbetsmarknad EUArbetsmarknadSamhällsekonomi
Skriven avTryggve Gustafsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist