Seminarium

Varför driver så få kvinnor företag, och varför så många män?

okt
17
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
17 oktober 2023, 9:00-10:30
Kontaktperson
Isabelle Galte Schermer
Expert jämställdhet och arbetsmarknad

Tillsammans med Entreprenörskapsforum gräver Svenskt Näringsliv djupare i frågan om kvinnors företagande och bjuder in till ett andra seminarium på temat. Den här gången fokuserar vi på bakomliggande faktorer och förutsättningar för kvinnors entreprenörskap.

Under seminariet lanseras två nya rapporter där villkoren för kvinnors företagande undersöks genom att belysa aktiviteter, attityder och preferenser. Detta speglas i jämförelser mot män och läget internationellt med hjälp av data från bland annat Global Entrepreneurship Monitor och Eurostat. Vi öppnar upp för diskussion kring dagens läge och möjliga vägar framåt. Vad vet vi egentligen om kvinnor som driver företag och vad behövs för att de ska bli fler?

Under seminariet lyfts frågor såsom:

  • Vad kan förklara skillnaderna i entreprenöriell aktivitet mellan kvinnor och män i Sverige?
  • Hur påverkar skillnader i attityder, utbildning och yrkesinriktning kvinnor och mäns entreprenörskap?
  • Vad behövs för att sänka barriärerna för kvinnors företagande?

Deltagare

Anders Broström, vd för Entreprenörskapsforum

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom, Svenskt Näringsliv

Helena Samsioe, grundare och vd för Globhe

Catrine Rudbäck Sageryd, grundare och vd för Mekina

Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert Svenskt Näringsliv, och Isabelle Galte Schermer, jämställdhetsexpert Svenskt Näringsliv, modererar.

Läs även Entreprenörsskapsforums rapport.

okt
17
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
17 oktober 2023, 9:00-10:30
Kontaktperson
Isabelle Galte Schermer
Expert jämställdhet och arbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist