NYHET23 december 2020

Arbetsmiljöverkets nya regler får skarp kritik

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på en ny regelstruktur för sina föreskrifter som kommer att beröra alla verksamheter i Sverige. Svenskt Näringsliv är mycket kritisk till förslaget.

Svenskt Näringsliv anser att Arbetsmiljöverket inte redovisar kostnaderna för genomförandet av en ny regelstruktur på ett relevant sätt i konsekvensutredningen. 

Arbetsmiljöverkets arbete med att ta fram förslaget på en ny struktur och de förutsättningar som givits för att svara på remissen har varit under all kritik. Remissen är enormt omfattande och det har varit svårt att få en bra helhetsbild av hur strukturen och dess innehåll kan komma att tillämpas. En förutsättning att på ett enkelt sätt hitta de regler som gäller är att det finns ett väl utvecklat digitalt söksystem. En digital lösning saknas idag vilket gör det omöjligt att bedöma hur lätt eller svårt det kommer att bli att hitta de regler som berör olika verksamheter.

Svenskt Näringsliv lämnade i ett tidigt skede synpunkter till Arbetsmiljöverket hur vi tycker att en struktur bör utformas för att arbetsgivare på ett enkelt sätt ska kunna hitta i regelmassan. Vi anser att strukturen bör utgå från ett verksamhetsperspektiv, dvs den ska vara uppbyggd på ett sätt så att den hjälper en arbetsgivare att utifrån sin verksamhet hitta bland föreskrifterna. Dessvärre har Arbetsmiljöverket inte lyssnat på våra synpunkter.

Remissen är enormt omfattande och det har varit svårt att få en bra helhetsbild av hur strukturen och dess innehåll kan komma att tillämpas. 

I förslaget har Arbetsmiljöverkets minskat antalet föreskrifter från 67 till 14 stycken men antalet krav har i och med detta inte minskat. Ett fåtal föreskriftshäften behöver per automatik inte leda till att det blir lättare att hitta i strukturen. Konsekvensen här har blivit precis tvärt om.

Svenskt Näringsliv anser också att kostnaderna för genomförandet av en ny regelstruktur inte redovisas på ett relevant sätt i konsekvensutredningen. Vi saknar en analys där nyttan av förändringen ställs mot kostnaderna som det kommer att innebära för företagen. Vi ser detta som extra viktigt i dagens läge när många företag har en mycket ansträngd ekonomi och kämpar för sin överlevnad på grund av den pågående pandemin.

Arbetsmiljöreglering
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist