NYHET11 februari 2021

Regeringen blundar för arbetsgivaren i ny arbetsmiljöstrategi

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatser. Synd då, att regeringens nya strategi har en facklig vinkel, samtidigt som arbetsgivaren hamnar i kylan, kommenterar Amelie Berg och Anna Bergsten, experter på arbetsgivarfrågor. 

Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen delar ståndpunkten att arbetsmiljölagstiftningen är otidsenlig.

Idag presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. Vid presskonferensen framhöll Nordmark regeringens höjda ambitioner när det gäller arbetsmiljöpolitiken. Det är dock uppenbart att strategin är utformad med utgångspunkt i en facklig agenda.

Svenskt Näringsliv beklagar att arbetsgivarperspektivet inte finns med i något av de fokusområden som lyfts fram. Liksom den föregående arbetsmiljöstrategin bortser regeringen från den centrala aktören i arbetsmiljöarbetet på landets arbetsplatser. Det är trots allt arbetsgivaren som slutligen har ansvaret för att regeringens arbetsmiljöpolitik blir verklighet. 

Anna Bergsten.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Eva Nordmark lyfte vid presskonferensen fram det otidsenliga regelverket och behovet av modernisering. Men vad hon egentligen åstadkommer är att försvåra nya möjligheter att utföra arbete inom till exempel gigekonomin och vid hemarbete. Detta framstår som paradoxalt när vi samtidigt under det senaste året har gjort stora framsteg när det gäller möjligheterna att arbeta på nya sätt. 

Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen nu delar ståndpunkten att arbetsmiljölagstiftningen är otidsenlig – ett budskap som vi under lång tid har lyft fram.

Däremot är det beklagligt att fokus i strategin har blivit fel. Istället för att ta utgångspunkt i de förändringar som behövs för att få till stånd en modern arbetsmarknad har regeringen valt att gå fram med fackens önskemål. Det finns ett tydligt behov av att modernisera vissa delar av arbetsmiljöregelverket, framförallt när det gäller att tydliggöra medarbetaransvaret samt öppna upp för ökade möjligheter att utse lokala skyddsombud. Detta har regeringen valt att bortse från. 

Amelie Berg.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Även i denna strategi blir det fokus på utökat ansvar, fler sanktionsavgifter och ytterligare regler för arbetsgivarna. Detta är beklagligt framförallt nu när företagen befinner sig i ett akut behov av stöd och hjälp för att ta sig ur den svåra situation som de flesta företag har befunnit sig i det senaste året. Även bortom pandemin har företagen stora svårigheter att hitta rätt i det snåriga arbetsmiljöregelverket. Behovet av råd och stöd för att kunna efterleva regelverket var en av de viktigast frågorna för Svenskt Näringsliv under framtagandet av strategin.  

Strategin innehåller en bra ambition att vilja komma tillrätta med brott och fusk på arbetsmarknaden. Det är något som företagen välkomnar för att kunna verka på en marknad med konkurrens på lika villkor. Tyvärr överskuggas de positiva delarna i strategin av bristen på förståelse för var arbetsmiljöansvaret ute på landets arbetsplatser huvudsakligen ligger. Arbetsgivarrollen är bortglömd.

Arbetsmiljöreglering
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist