Rapport17 oktober 2017

Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller

Ska vi fortsätta att bygga arbetsmiljöarbetet utifrån en förlegad bild av att facken fortfarande har en starkt representation på de allra flesta arbetsplatser? Eller ska vi modernisera lagstiftningen och se till att arbetsmiljöarbetet blir en angelägenhet för alla – med regler som ger alla medarbetare möjlighet att delta och bidra?

Arbetsgivarna är ansvariga för arbetsmiljön och Svenskt Näringslivs uppgift är att underlätta för medlemsföretagen att bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete. Bra arbetsmiljö skapas tillsammans med de anställda och en samtalspartner bland medarbetarna i arbetsmiljöfrågor är ofta en viktig tillgång och funktion. Men alla företag ser olika ut och därför behöver det finnas en flexibilitet i hur arbetsmiljöarbetet organiseras. En omodern lagstiftning, grundad i 70-talets arbetsliv, kan försvåra arbetsmiljöarbetet och skapa onödiga konflikter som i sin tur påverkar företagens verksamhet negativt. Då krävs nytänkande och förändring.

I rapporten ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller” presenteras förslag på ett moderniserat regelverk. Förändringar är ett måste för att fortsätta bygga organisationer med arbetsmiljöer i världsklass i en omvärld som förändras i allt snabbare takt.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist