NYHET28 oktober 2020

Ökad psykisk ohälsa vid hemarbete

Långvarigt hemarbete ökar den psykiska ohälsan. Utvecklingen är allvarlig eftersom den ofta leder till längre sjukskrivningar, visar flera studier. ”Det är ett nytt och oroande beteende”, säger Maria Steneskog Nyman vid Previas företagshälsa.

Normalt ökar risken för ohälsa i takt med stigande åldern. Men för stressrelaterad psykisk ohälsa är risken störst för kvinnor mitt i livet i ålder 30-39 år med tre eller flera barn och för dem med barn i åldrarna 3-8 år, visar en rapport från Försäkringskassan.

Den psykiska ohälsan ökar. Det visar siffror från Previa företagshälsa som ser en förändring i en ökad stress och psykisk ohälsa under sommaren och hösten, kopplad till coronapandemin och långvarigt hemarbete. Försäkringskassan har också nyligen publicerat en rapport som visar en ökad stressrelaterad psykisk ohälsa, som till exempel utmattningssyndrom. Ökningen av psykisk ohälsa är allvarlig eftersom psykisk ohälsa ofta leder till längre sjukskrivningar jämfört med andra diagnoser.

Enligt statistik från Previa företagshälsa har stressen och den psykiska ohälsan ökat med hemarbetet under coronapandemin. Maria Steneskog Nyman är Previas beteendevetenskapliga rådgivare och hon har följt utvecklingen.

– Vi ser att sjukanmälningar på grund av psykiska besvär har ökat kraftigt under sommaren och hösten. Det är ett nytt och oroande beteende. Vi har i våra samtal också registrerat att många som anmäler psykisk ohälsa som frånvaroorsak också jobbar hemma, säger Maria Steneskog Nyman.

Previas har en tjänst för sjukanmälan för företag. I samband med sjukdom eller frånvaro ringer arbetstagaren in till tjänsten och anmäler frånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till tjänsten. Det är ur den statistiken som Previa ser förändringarna i sjukfrånvaron. Exempelvis har korttidsfrånvaron vecka 42 ökat från drygt 500 till 2 000 frånvarodagar per 100 000 medarbetare jämfört med samma vecka förra året.

Maria Steneskog Nyman är Previas beteendevetenskapliga rådgivare.

– Under våren såg vi en ökande frånvaro – mycket handlade om förkylning eftersom alla uppmanades att vara hemma vid minsta symptom. I maj gick frånvarokurvan ner för förkylningar men istället ökade gruppen med frånvaroorsak psykisk ohälsa och den har ökat under hösten, säger Maria Steneskog Nyman.

Hon pekar på att det var ett nytt beteende när frånvaron i psykisk ohälsa ökade markant.

– Vi följer statistiken dag för dag och vi såg att gruppen som anmälde psykisk ohälsa som frånvaroorsak började stiga i maj och ökade hela sommaren. Det är ett mönster vi aldrig sett tidigare. Normalt ligger den jämnt över hela året, säger Maria Steneskog Nyman.

Arbetsgivarna som är anslutna till tjänsten för sjukanmälan är en blandning av stora och små företag, myndigheter och kommuner, offentliga och privata arbetsgivare, enligt Maria Steneskog Nyman.

– När man ringer in sin frånvaro till oss så får man prata med en person och i de samtalen fångade vi upp att det var många av de som anmälde psykisk ohälsa som frånvaroorsak som också jobbade hemma. Vi fick samtidigt signaler från arbetsgivare att det är utmanande att fånga upp psykisk ohälsa när personal inte är på arbetsplatsen. Samtidigt vill jag poängtera att det inte finns något likhetstecken mellan att jobba hemma och psykisk ohälsa. Det är en oroande utveckling och många arbetsplatser behöver fokusera på att arbeta mer proaktivt med att minska ohälsan under restriktionerna för Covid-19, säger hon.

Försäkringskassan visar i en ny rapport  ”Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser” att den psykiska ohälsan ökar och också leder till längre sjukskrivningar än andra diagnoser.

Rapporten har undersökt psykisk ohälsa i Sveriges arbetande befolkning i åldrarna 20-69 år.

Ulrik Lidwall, Försäkringskassan, författare till rapporten ”Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser”. 

– Rapporten visar att den stressrelaterade psykiska ohälsan har ökat. Den står för en allt större del av sjukskrivningarna och den grupp som har den högsta risken är kvinnor i åldern 30-39 med fler än tre barn, enligt rapportförfattaren Ulrik Lidwall.

Ökningen av stressrelaterad psykisk ohälsa är allvarlig eftersom den ofta leder till längre sjukskrivningar än andra diagnoser.

– Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukskrivningslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid, ett exempel är utmattningssyndrom som ofta innebär halvårslånga sjukskrivningar. Det är en bekymmersam utveckling, säger Ulrik Lidwall.

Normalt ökar risken för ohälsa i takt med stigande åldern. Men för stressrelaterad psykisk ohälsa är risken störst för kvinnor mitt i livet i ålder  30-39 år med tre eller flera barn och för dem med barn i åldrarna 3-8 år. Rapporten visar att det finns en stor överrisk för kvinnor att bli sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa jämfört med män, över 40 procent. 

 Vi ser att det är viktigt med jämställdhet i hemmet men också att jobba förebyggande på arbetsplatsen.

– Vi ser att faktorer kopplat till familjeliv påverkar ohälsan. Riskfaktorerna återfinns i privatlivet och i balansen mellan privatliv och arbete. Vi ser att det är viktigt med jämställdhet i hemmet men också att jobba förebyggande på arbetsplatsen, säger Ulrik Lidwall.

Pandemin och hemarbete tror Ulrik Lidwall kan påverka den psykiska hälsan både positivt negativt.

– För många kan det innebära en större flexibilitet att jobba hemifrån men det är ju inte möjligt för alla. Att hålla isär privatliv och arbete blir allt svårare i pandemin samtidigt som isoleringen kan öka vilket kan få effekter på den psykiska hälsan, enligt Ulrik Lidwall.

Arbetsmiljöreglering
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist