NYHET30 maj 2018

Allmän visstid dörröppnare till arbetsmarknaden

Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstidsanställning. Drygt 60 procent av medlemsföretagen anser att det bland annat leder till färre jobb och sämre service till kunder.

De tidsbegränsade anställningarna fyller en viktig funktion på svensk arbetsmarknad. De är språngbrädan in till jobb för arbetslösa och leder i hög utsträckning till fasta jobb. Ny statistik visar antal och andel tidsbegränsat anställda och hur flödena från arbetslöshet till jobb ser ut på svensk arbetsmarknad.

Tidsbegränsade anställningar är den vanligaste vägen in på arbetsmarknaden. Och det är den vanligaste vägen till att få ett fast jobb. Steget till en tillsvidareanställning är betydligt kortare från en visstidsanställning än från arbetslöshet.

Sedan den allmänna visstidsanställningen infördes har 1,3 miljoner arbetslösa fått en chans på arbetsmarknaden. Dessutom har drygt 1 miljon fasta anställningar tillkommit via allmän visstidsanställning. Det är en dörröppnare in på arbetsmarknaden. Tar man bort den möjligheten skulle det slå igen dörren för många till jobb.

Trösklarna till svensk arbetsmarknad är redan i dag höga. Trots det vill Socialdemokraterna återigen ta bort den möjligheten och försvåra för företag att anställa. Det riskerar särskilt att drabba unga och utrikes födda.

63 procent av företagen bedömer att det skulle leda till färre jobb i Sverige om möjligheten till allmän visstid försvann, enligt en undersökning bland 1 500 slumpmässigt utvalda företag från Svenskt Näringslivs företagarpanel. Företagen svarar vidare att konsekvensen framförallt skulle vara bland annat färre anställda, tyngre arbetsbörda för medarbetarna och sämre service till kunderna.

Det är även värt att notera att den stora majoriteten på svensk arbetsmarknad, cirka 85 procent, har tillsvidareanställningar. Det är en begränsad och inte ökande andel som är visstidsanställda.

AnställningsformerArbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist