Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET1 juni 2020

Dahl: "Parterna kan komma överens om betydligt bättre regler"

Fem personer får undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar, föreslår utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Samtidigt utökas arbetstagarnas rätt till kompetensutveckling. "Utredningen har förslag som ökar företagens vilja att anställa, men också förslag som skulle försämra möjligheterna till fler jobb", säger vice vd Mattias Dahl.

Foto: Sören Andersson

Mycket av innehållet i las-utredningen, som läggs fram för regeringen idag måndag, har läckt ut i förväg.

Bland annat föreslår utredaren Gudmund Toijer att företag får undanta fem personer från principen sist in först ut, vid uppsägningar, oberoende av företagets storlek. I dag gäller undantag för två personer för företag med högst tio anställda.

– Det utökade undantaget från turordningsreglerna är ett bra förslag, men man borde gå längre. Eftersom en stor del av jobben finns i större företag bör möjligheten till undantag stå i proportion till företagets storlek, säger Mattias Dahl.

Dessutom föreslås att det inte längre blir möjligt att ogiltigförklara en uppsägning vid företag med färre än 15 anställda.

– Detta är också bra, men det borde gälla även i större företag, säger Mattias Dahl.

Å andra sidan får anställda utökad rätt till kompetensutveckling.

”Rätten till kompetensutveckling ska gälla alla arbetstagare, som har minst sex månaders sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren. Förslaget omfattar alltså både arbetstagare med tillsvidareanställning och arbetstagare med tidsbegränsad anställning”, skriver utredaren.

– Ett av de sämre förslagen är den krångliga och tvistedrivande delen om kompetensutveckling. Det är ett förslag som inte kommer att leda till ökad kompetens utan snarare öka kostnaderna för företagen och ytterst motverka jobbskapande, säger Mattias Dahl.

– Vi är övertygade om att parterna kan komma överens om betydligt bättre regler för morgondagens arbetsmarknad, framhåller han.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Utredningens förslag i korthet

Turordningsregler

 • Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare.
 • Vid omplacering ska arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som någon annan utför.
 • Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort.
 • Vid exakt lika anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist.

Kompetensutveckling

 • Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med minst sex månaders sammanlagd anställningstid. Föreslås gälla vid både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.
 • Arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist.
 • Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen.

Kostnader vid uppsägning

 • Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och uppsägningen kan ogiltigförklaras.
 • Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring kan fortfarande ske enligt speciallagar, till exempel diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen). Arbetstagaren ska få skadestånd, minst åtta månadslöner, vid osakliga uppsägningar.
 • De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Balans mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar

 • De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader.
 • En företrädesrätt för de med allmän visstidsanställning till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader föreslås.

Källa: Statens offentliga utredningar

ArbetsrättLAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD.
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist