NYHET30 maj 2018

En miljon har gått från allmän visstid till fast anställning

Visstidsanställning ska bort, regler för arbetskraftsinvandring ska ses över, ”hyvling av arbetstiden” ska förbjudas. Det är tre av punkterna i socialdemokraternas nya handlingsplan för arbetsmarknaden. ”Det riskerar att ytterligare höja trösklarna på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar ger närmare 80 000 personer fast jobb varje kvartal”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Peter Jeppsson reagerar på att det nu blir en tydlig politisk inblandning i den svenska modellen där arbetsmarknadens parter har till uppgift att ansvara för arbetsmarknaden.

Begreppet ”allmän visstidsanställning” har funnits på arbetsmarknaden sedan 2007, då införd av alliansregeringen. Under alla år har den dragit på sig kritik från fackligt håll som menar att den skapar osäkerhet på arbetsmarknaden. Allmän visstid kan gälla under maximalt två år och ger arbetsgivare möjlighet att tackla till exempel ett ökat personalbehov vid högkonjunktur, olika säsongsvariationer och liknande. Men framför allt har den visat sig vara en tydlig dörröppnare in på arbetsmarknaden.

– Siffrorna visar att närmare 80 000 personer går från visstid till fast anställning. Varje kvartal. Under de tio år som systemet funnits har en miljon avancerat från tidsbegränsad till fast anställning.

Det säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv som utrett hur allmän visstidsanställning fungerar på arbetsmarknaden.

Men nu vill socialdemokraterna avskaffa systemet och gör allmän visstidsanställning till en valfråga. Det gjorde statsminister Stefan Löfvén och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson klart när de presenterade ett handlingsprogram för arbetsmarknaden som de menar ska ge fler och tryggare anställningar.

Men enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel är det en åtgärd som får direkt motsatt effekt: 63 procent av de tillfrågade företagen säger att det kommer att leda till färre anställningar om möjligheten till allmän visstid försvinner. Det kommer i första hand drabba de som redan idag står långt från arbetsmarknaden, bland andra unga och nyanlända som nu får ännu mindre möjligheter att göra ett inträde på arbetsmarknaden. Det berör också enbart cirka 15 procent av arbetstagarna, de övriga 85 procenten på arbetsmarknaden har redan tillsvidareanställningar som bland annat tillkommit efter en visstidsanställning.

Socialdemokraterna stänger dock inte helt dörren för vissa former av visstidsanställningar men det ska finnas tydliga skäl till varför en sån är aktuell. Hur den bedömningen ska gå till och vem som ska utföra den är dock oklart.

– Förslagen i handlingsplanen tar inte sikte på företagens utveckling och konkurrenskraft. I en tid med en ny situation på arbetsmarknaden behövs ett flexibelt tänkande med sikte på framtiden. Istället vill man nu införa regelsystem som tar två steg bakåt, säger Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv.

Han reagerar även på att det nu blir en tydlig politisk inblandning i den svenska modellen där arbetsmarknadens parter har till uppgift att ansvara för arbetsmarknaden.

– Vad gäller den så kallade hyvlingen av arbetstider, så har parterna redan kommit överens om hur den ska hanteras, säger Peter Jeppsson.

ArbetsmarknadsinträdetAnställningsformerArbetsmarknad
Skriven avAnders Carlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist