LogoLogo
LogoLogo
Nyhet15 februari 2018

Hamnarbetarförbundet varselvärsting

Hamnarbetarförbundet stod för klart flest varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under åren 2011–2017, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. "Konflikten i Göteborgs hamn är ett hot mot kollektivavtalsmodellen", säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Hamnarbetarförbundet stod för klart flest varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under 2017.
Foto: Adam Ihse/TT
Peter Jeppsson
Foto: Ernst Henry Photgraphy AB

Enligt Svenskt Näringslivs rapport ”Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011–2017” stod Hamnarbetarförbundet för hela 59 av totalt 74 varsel om stridsåtgärder i kategorin övriga tvister på svensk arbetsmarknad under 2017.

Av Hamnarbetarförbundets totalt 59 varsel gällde 38 politiska strejker till stöd för spanska hamnarbetare. Totalt lades 21 varsel om stridsåtgärder, inklusive sympatiåtgärder, i konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg och arbetsgivaren APM Terminals i Göteborgs hamn. Endast ett av de 74 varslen i kategorin övriga tvister bestod av ett lockoutvarsel, det var APM Terminals som genomförde en konsekvenslockout på grund av Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder.

– Konflikten i Göteborgs hamn är ett hot mot kollektivavtalsmodellen, eftersom ett företag som omfattas av kollektivavtal kan utsättas för stridsåtgärder av ett fack som inte träffar kollektivavtal, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Under 2017 tillsatte regeringen en särskild utredare att genomföra en översyn av reglerna för fackliga organisationers möjlighet att varsla om stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan tecknat kollektivavtal med ett annat fackförbund, mot bakgrund av hamnkonflikten.

Utredningens betänkande ska presenteras senast den 31 maj 2018. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har kommenterat att en ändrad lagstiftning inte kan uteslutas som alternativ.

– Det är välkommet att förändringar av reglerna på detta område nu på allvar diskuteras. Det skulle stärka kollektivavtalsmodellen, säger Peter Jeppsson.

KonfliktreglernaArbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist