NYHET27 februari 2019

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Hamnarbetarförbundets varslade strejk kommer att få ytterst allvarliga konsekvenser för näringslivet och konsumenterna, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

– Strejken är ett missbruk av konfliktvapnet och understryker behovet av den aviserade förändringen av konflikträtten mot företag som omfattas av kollektivavtal, säger han.

Hamnarbetarförbundet motiverar strejkvarslet med att förbundet vill ha ett andrahandsavtal med Sveriges Hamnar.

– Det är vad förbundet har erbjudits. Lösningen på Hamnarbetarförbundets konflikt med Sveriges Hamnar är att Hamnarbetarförbundet skriver på ett avtal i enlighet med medlarnas förslag, säger Peter Jeppsson.

– Sveriges Hamnar har en tydlig uppfattning om vad ett andrahandsavtal innebär. Om det skulle visa sig att Hamnarbetarförbundet har en annan uppfattning om innebörden får oenigheten på sedvanligt sätt lösas i Arbetsdomstolen under fredsplikt, fortsätter han.

Arbetsgivarna i Sveriges Hamnar kommer att säkerställa att Transportarbetareförbundets medlemmar i hamnarna kan utföra sitt arbete som vanligt om Hamnarbetarförbundets strejk utlöses.

– Ansvaret för konsekvenserna av en total strejk bland Hamnarbetarförbundets medlemmar vilar tungt och uteslutande på Hamnarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundet kallar detta sin sista strid. Så kan det vara. Men det är oförsvarbart att det svenska näringslivet och konsumenterna ska betala priset för denna strid genom angreppet på vår utrikeshandel, säger Peter Jeppsson.

KonfliktreglernaKonflikten i Göteborgs hamn
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist