LogoLogo
LogoLogo
Nyhet7 juli 2017

Ny lagstiftning behövs för att lösa hamnkonflikten

Fortsatt medling är lönlöst och det mesta talar för att regeringen föreslår ny lagstiftning som sätter stopp för den omfattande hamnkonflikten i Göteborg. Det var några av slutsatserna när Sveriges Hamnar bjöd in till ett seminarium om konflikten i Göteborgs hamn.

Joakim Ärlund är vd för Sveriges Hamnar.
Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar
Foto: Lena Engstrand

Sveriges Hamnar, som ingår i Transportföretagen, bjöd in till ett seminarium i Almedalen om konflikterna i Göteborgs hamn.
Under seminariet framhöll Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar, att medlarna i konflikten anser att vidare medling är utsiktslös. Parterna har inte kunnat komma överens under de åtta månader som medlingen pågått och sedan år 2016 har parterna haft fler än 70 möten. Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklarförening, ansåg att Hamnarbetarförbundet måste ”växa upp” och se till att konflikten får ett slut då den inte bara skadar Göteborgs hamn, utan också stora delar av det svenska näringslivet:

– Hamnarbetarförbundet får ju allt utom lönebildningen som Transport har under tre år. Konflikten handlar inte om löner, sade hon.

Sveriges Hamnar har idag kollektivavtal med Transportarbetareförbundet och utesluter att det skulle gå att teckna flera kollektivavtal i samma bransch. Risken finns annars att ”det ena avtalet rider på det andra”, sade Joakim Ärlund.
Fredsplikten mellan arbetsgivare och arbetstagare under löpande avtalstid är central i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Efter en förhandling om villkoren håller man fred.

– Vi säljer fredsplikten för att få något tillbaka, sade Peter Winsten på Transportarbetareförbundet.

Hamnarbetarförbundet vill inte bindas av en ”hård” fredsplikt utan vill hellre ha en så kallad ”moralisk fredsplikt” som innebär att strejk kan bryta ut när parterna är oense.

Konflikten i Göteborgs hamn har haft stora konsekvenser för företag beroende av sjötrafiken. Trafiken genom hamnen har minskat från 10 000 containrar per dygn till 3 000. Sjötransporterna är viktigare för Sverige än vad som är allmänt känt: cirka 90 procent av exporten och importen passerar landets hamnar.

Göteborgs hamn är överlägset störst i landet med 50-60 procent av containertrafiken. Att kapaciteten sjunkit så mycket har gjort att rederierna undviker hamnen. En utredning kring konfliktreglerna har därför ansetts motiverad av regeringen och en lagstiftning kan vara på plats om ett år.

– Det är alldeles för lång tid, vi kan inte fortsätta att leva under konflikthot, sade Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar.

Konfliktreglerna
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist