NYHET24 mars 2021

Nya stödet för korttidsarbete, vad gäller?

Under tisdagen 23 mars gästade Laura Brandell Tham, biträdande avdelningschef Tillväxtverket, Svenskt Näringsliv för att under ett webbinarium förklara hur myndigheten jobbar med korttidsstöden och vad som gäller för den nya ansökningsperioden från 29 mars.

Många företag upplever att handläggningstiderna varit långa och att de fått vänta länge på besked. Detta beror enligt Laura Brandell Tham på att man i en tredjedel av fallen behövt komplettera den digitala handläggningen med en manuell sådan, vilket gjort att ärenden dragit ut på tiden.
Laura Brandell Tham, biträdande avdelningschef Tillväxtverket vägledde hur företagen bäst ansöker om korttidsarbete den nya ansökningsperioden från 29 mars vid ett webbinarium för Svenskt Näringslivs medlemmar.

Tillväxtverket har under coronakrisen betalat ut 32 miljarder kronor i stöd för totalt 580 000 permitterade medarbetare, vilket motsvarar en femtedel av alla anställda i näringslivet. Det har inneburit ett hårt tryck på myndighetens handläggare.

– Vi har haft 90 000 ansökningar ungefär som har kommit in till oss och dem hanterar vi först under ansökan och sen vid avstämningar två eller tre gånger, så vi har tagit runt 200 000 ärendebeslut vid det här laget. Det var en stor utmaning att få det här på plats, vi hade tre veckor på oss från mitten av mars 2020. Vi hade goda erfarenheter från ansökningsfasen, vi fick ut pengarna snabbt, och sen har vi sett att det har tagit lite längre tid vid avstämningarna. Det är någonting som vi jobbar med nu framöver, säger Laura Brandell Tham.

Svenskt Näringslivs moderator Anna-Lena Holmström framhävde att många företag upplever att handläggningstiderna varit långa och att de fått vänta länge på besked. Detta beror enligt Brandell Tham på att man i en tredjedel av fallen behövt komplettera den digitala handläggningen med en manuell sådan, vilket gjort att ärenden dragit ut på tiden.

– Handläggningstiden för ansökan, där man fick utbetalt för fyra månader i förskott under förra året, då låg handläggningstiderna på tio dagar ungefär. Och för avstämningarna har det legat i genomsnitt på två månader, så det vi jobbar med nu är att säkra upp att vi kortar de här handläggningstiderna som har gällt särskilt för handläggningstiderna, att få ned dem.

Det nya stödet för korttidsarbete är sökbart från och med den 29 mars. För att stöden denna gång ska nå företagen så snabbt som möjligt kommer Tillväxtverket bland annat att plocka in fler handläggare, automatisera fler processer samt att vägleda företagen till korrekta ansökningar.

– Samma villkor gäller för det nya stödet, men man ska göra en ny ansökan. Det går alltså inte att förlänga sitt stöd i de avstämningar man gjort för stödet för 2020, utan det är en helt ny ansökan som då lämnas in den 29 mars och framåt. Man kan söka stöd från 1 december till 30 juni, alltså sju månader totalt.

Det nya stödet beräknas börja betalas ut i vecka 14.

– Söker man det maximala stödet kommer vi i den första utbetalningen att betala ut för sex månader, så man får då retroaktivt stöd från den 1 december och så får man ett förskott framåt. Vi har utifrån den lagstiftningen som vi har försökt att betala ut så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Sen finns det tillfälle vid avstämningen i slutet av stödet att söka igen för den sista månaden, förklarar Laura Brandell Tham.

Efter nya politiska direktiv kommer stödnivåerna att höjas från tidigare föreslagna nivåer, vilket innebär att man kommer att kunna permittera sin personal upp till 80 procent och staten kommer att stå för 75 procent av kostnaden.

För att underlätta ansökningsförfarandet för företagen rekommenderar Brandell Tham ett besök på Tillväxtverkets hemsida där det går att göra ett webbtest för att se om man har rätt till stöd utifrån de grundläggande villkoren. På hemsidan finns också instruktionsfilmer om ansökan och ett kundforum där frågor besvaras. Hon poängterar också att det är viktigt att ha koll på sin jämförelsemånad vid sökande av stöd. Stödet kan bara sökas för medarbetare som var anställda vid jämförelsemånaden (en månad innan stödperioden som uppgifter kontrolleras emot). Nytt i det kommande stödet för korttidsarbete är att avtal ska bifogas ansökan.

Grundkrav för att ha rätt till stöd för korttidsarbete:

- Företaget ska ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som är utanför företagets kontroll.

- Företaget får inte ha gjort vinstutdelning under en viss period.

- Företaget ska ha gjort insatser för att minska sina arbetskraftskostnader.

- Företaget får inte vara på obestånd, under rekonstruktion eller skyldiga att upprätta en kontrollbalansräkning. Inga skatte- eller avgiftsskulder hos kronofogden eller näringsförbud får förekomma.

Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist