LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 juni 2020

Rapport från parterna inför förhandlingarna om anställningsskydd och omställning

LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsatte i januari 2020 tre arbetsgrupper för att ta fram förslag till regler för anställningsskydd, omställningssystem och kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring i privat sektor. Resultatet redovisas i en partsgemensam rapport.

Las-utredare
Mattias Dahl
Foto: SÖREN ANDERSSON

I december 2019 enades LO, PTK och Svenskt Näringsliv om att fortsätta förhandlingarna om anställningsskydd och omställning i augusti 2020. Under tiden har tre arbetsgrupper utrett frågor om anställningsskydd, omställning och arbetslöshetsförsäkring. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för förhandlingarna att lyckas.

Grupperna har letts av Erland Olauson (anställningsskydd), Cecilia Fahlberg (omställning) och Anders Ferbe (arbetslöshetsförsäkring).

Arbetsgrupperna har arbetat till juni 2020. Resultatet av arbetsgruppernas arbete har sammanställts till en rapport. Rapporten ska ses som ett underlag inför parternas förhandlingar. Målet är att parterna skanå en överenskommelse senast den 30 september 2020.

– De underlagsrapporter som arbetsgrupperna har tagit fram är gedigna och visar på stor kompetens bland de experter och tidigare förhandlare som har tagit fram rapporterna. Av respekt för de kommande förhandlingarna kommer vi inte att närmare kommentera rapporterna, säger Mattias Dahl, vice vd.

– Vi parter har tidigare gemensamt löst svåra och komplicerade frågor till stor nytta för våra medlemmar och för Sverige. Det är det som är den svenska modellen, säger Mattias Dahl.

– Jag är övertygad om att vi har förmågan att träffa en ny, bred och långsiktig överenskommelse tillsammans med LO och PTK när vi återupptar förhandlingarna i augusti, fortsätter han.

LASArbetsrättArbetsmarknadens parter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist