NYHET7 juni 2021

Så blir nya LAS – ”En bra dag för den svenska modellen”

Förändringarna i arbetsrätten ska träda ikraft andra halvåret 2022. Det meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på en pressträff under måndagen. Förändringarna är baserade på parternas gemensamma överenskommelse och välkomnas av bland andra vice vd Mattias Dahl. 

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall, Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal, kommenterar slutsatserna i regeringens utredningar vid en digital pressträff. Foto: Fredrik Persson / TT

– Idag är en bra dag för den svenska modellen. Det här är goda nyheter för svenskt näringsliv och för företagen i Sverige, men också för alla anställda och ytterst för Sverige, sa vice vd Mattias Dahl på en gemensam pressträff med PTK, IF Metall och Kommunal.

– Parternas överenskommelse håller. Den går att genomföra. Och det budskap vi har fått från regeringen och samarbetspartierna idag är att den ska genomföras.

Mattias Dahl konstaterade att den digitalisering och globalisering vi ser nu ställer enorma krav på svenska varor och tjänster.

– För att näringslivet ska klara av det här behövs nya förutsättningar. De spelregler som sattes på 70-talet håller inte.

– Genom den här uppgörelsen kommer det att bli bättre och starkare förutsättningar för näringslivet att i en uppgång behålla och utveckla kompetens och i en nedgång behålla kompetens, sa Mattias Dahl.

Han hoppas nu att samtliga LO-förbund skriver på ett kommande huvudavtal.

Om förslaget

När regeringen och samarbetspartierna idag presenterade hur arbetsrätten ska reformeras var det ett förslag baserat på den överenskommelse som Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal ingick i december.

Förslaget handlar i korthet om ett stort antal förändringar jämfört med dagens LAS. Det ska till exempel bli enklare och billigare att säga upp medarbetare om det finns sakliga skäl och turordningsreglerna ska utökas till att omfatta tre arbetstagare och gälla alla företag oavsett storlek.

Dessutom ska allmän visstidsanställning ersättas med så kallad särskild visstid, vilket innebär att anställningen snabbare än enligt dagens regelverk övergår till en tillsvidareanställning.

I förslaget finns också delar som handlar om ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd och ett nytt offentligt studiestöd, det så kallade omställningsstudiestödet.

– Det här är viktiga reformer för att Sverige ska kunna vara en konkurrenskraftigare ekonomi, samtidigt som arbetstagarna får en trygghet som är anpassad till dagens arbetsmarknad, konstaterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på den pressträff som regeringen och samarbetspartierna höll i samband med presentationen.

Förslaget ska nu ut på remiss. Meningen är att förändringarna ska träda i kraft andra halvåret 2022 och finnas med i regeringens höstbudget som presenteras senare i år.

Läs mer om förändringarna på Regeringens webbplats.

En reformerad arbetsrätt
Skriven avStina Bengtsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist