NYHET26 oktober 2020

Svenskt Näringslivs remissvar på utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Svenskt Näringsliv har idag överlämnat sitt remissvar över utredningen En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30. ”Behovet av genomgripande reformer av spelreglerna på arbetsmarknaden är stort. Dagens regelverk svarar inte emot de utmaningar som möter företag och anställda. Toijerutredningen innehåller en del positiva förändringar”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Regeringens utredare är justitierådet Gudmund Toijer.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Arbetsmarknaden har förändrats i grunden sedan 70-talet. Trots det är spelreglerna i LAS i princip desamma som under 70-talet. Detta gynnar ingen. Näringslivets möjlighet att växa och erbjuda välstånd och välfärd hämmas. Anställdas möjlighet att kompetensutveckla sig och få trygghet anpassad till dagens förutsättningar hämmas. Det är dags att vi ger företag och anställda de bästa av förutsättningar för att växa, menar Mattias Dahl.

– Toijerutredningen tog endast sikte på en begränsad del av regelverket på arbetsmarknaden. Förslagen rör därför endast delar av problemen på arbetsmarknaden. En del av förslagen i utredningen är bra, en del mindre bra. Sammantaget väger de positiva delarna över.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Mattias Dahl konstaterar att en majoritet av arbetsmarknaden har nyligen ställt sig bakom överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv som på ett omfattande, positivt och kraftfullt sätt förbättrar villkoren för företag och anställda. Allt sedan överenskommelsen ingicks har flera fackförbund som hittills inte ställt sig bakom den uttryckt en vilja att diskutera förutsättningarna för att göra det.

– Riksdagens partier har nu att välja vilket förslag som ska bli verklighet. Vi ser gärna att innehållet i överenskommelsen läggs till grund för lagstiftning. Om regering och riksdag slutligen anser att denna överenskommelse inte kan ligga till grund för lagstiftning så måste utredningens förslag införas senast den 1 januari 2022. Oavsett vilket så är det avgörande att det sker snabbt och att förändringarna blir verklighet under innevarande mandatperiod, säger Mattias Dahl.

En reformerad arbetsrättArbetsrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist