LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 oktober 2017

Vanligt med konfliktvarsel mot företag med kollektivavtal

En tredjedel av Medlingsinstitutets alla medlingsärenden gäller arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal. En majoritet av dessa medlingar gäller fackliga organisationer som står utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att Medlingsinstitutet presenterat en kartläggning av stridsåtgärder riktade mot företag med kollektivavtal på svensk arbetsmarknad, på uppdrag av regeringen.

Göteborgs hamn
Mot bakgrund av hamnkonflikten har Medlingsinstitutet, på uppdrag av regeringen, kartlagt förekomsten av situationer där en facklig organisation vidtar stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av ett tillämpligt kollektivavtal med ett annat fack.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Medlingsinstitutet (MI) har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat förekomsten av konflikter på arbetsmarknaden i situationer där en facklig organisation vidtar stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av ett tillämpligt kollektivavtal med ett annat fack.

Uppdraget har sin upprinnelse i situationen i containerterminalen i Göteborgs hamn där omfattande varsel och stridsåtgärder från en avdelning inom Hamnarbetarförbundet riktats mot APM Terminals, det bolag som driver verksamheten i containerhamnen. Genom sitt medlemskap i arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar är bolaget bundet av Hamn- och Stuveriavtalet med Transportarbetareförbundet, medan varken Hamnarbetarförbundet eller dess avdelning är bundet av något kollektivavtal.

Medlingsinstitutets kartläggning visar att 420 lokala och särskilda medlingsärenden, eller en tredjedel av de 1 160 ärenden som MI har hanterat under perioden 2000–2017, har rört arbetsgivare som redan tecknat kollektivavtal och därmed betalat för arbetsfred. Totalt har de varsel och stridsåtgärder som berört dessa medlingsärenden resulterat i cirka 4 800 förlorade arbetsdagar.

– Bland alla de här ärendena så finns det konflikter som är relativt små till sina konsekvenser och konflikter som är stora, sade Per Ewaldsson, chefsjurist på MI, till Sveriges Radio 29/9.

Kartläggningen visar även att en majoritet av dessa ärenden gäller medlingar med fackförbund som inte tecknar kollektivavtal och därmed står utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen. Syndikalisterna står för hela 75 procent och Hamnarbetarförbundet för sju procent av de totalt 420 medlingsärenden som ingår i den typ av stridsåtgärder som är i fokus för kartläggningen. De fackförbund som normalt tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna, alltså majoriteten av alla fackförbund, står tillsammans för endast tio procent av dessa medlingsärenden. Resterande kommer från andra fackförbund utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen.

De vanligaste orsakerna till konflikterna som ligger bakom dessa medlingar uppges vara en blandning av intresse- och rättstvister. Det kan handla om lönefrågor, men också om missnöje med arbetsgivarbeslut.

Många av ärendena är, som nämnts ovan, mindre till omfattningen och berör en enskild arbetsplats. MI poängterar dock att det finns fall där konsekvenserna och skadeverkningarna är betydande:

– Man hittar definitivt enskilda konflikter där problemen är mycket, mycket stora. Konflikten i Göteborgs hamn är ett bra exempel på det, sade Per Ewaldsson till Sveriges Radio 29/9.

Regeringen har också tillsatt en utredning om rätten att vidta stridsåtgärder som ska vara klar senast den 31 maj 2018. Flera av Allianspartierna, bland andra Moderaterna, anser emellertid att processen går för långsamt och vill i stället att frågan ska snabbutredas.

Konfliktreglerna
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist