NYHET23 februari 2023

Det här ska styra en ny AI-lag

Förslaget till AI-akten: Europaparlamentets utsedda rapportörer och skuggrapportörer arbetar nu för fullt med att färdigställa en kompromisstext och den kommer i högsta grad påverka den slutgiltiga lagtexten. Flera ändringar i förslaget till AI akten diskuteras. De skulle ge en långtgående överreglering av artificiell intelligens och försvaga möjlig ekonomisk och samhällelig utveckling. En av de viktigaste delarna i det ursprungliga förslaget är en tydlig riskbaserad bedömning för olika AI-system och användningstillfällen.

Det är av stor vikt att nya krav och ändringar görs med beaktande av deras tekniska genomförbarhet, inverkan på rättssäkerheten och AI-utvecklares, distributörers och användares förmåga att följa dem, anser Svenskt Näringsliv.Foto: Adam Wrafterl/SvD/TT

AI kommer att utgöra en nyckelteknik för ekonomisk utveckling och AI-akten kommer att forma hur AI utvecklas och används i Europa. Svenskt Näringsliv, liksom våra systerorganisationer organiserade i BusinessEurope, har stött Europeiska kommissionens riskbaserade strategi för AI. Det är centralt att AI akten utgår från en tydlig riskbaserad bedömning för olika AI-system och användningstillfällen. På så sätt säkerställs att AI-akten är relevant och att AI-användning inte överregleras inom EU.

Europaparlamentet diskuterar nu flera ändringar som avsevärt avviker från ursprungsförslaget till AI-akten. Det är av stor vikt att eventuella nya krav och ändringar görs med beaktande av deras tekniska genomförbarhet, inverkan på rättssäkerheten och AI-utvecklares, distributörers och användares förmåga att följa dem. Europaparlamentets utsedda rapportörer och skuggrapportörer arbetar nu för fullt med att färdigställa en kompromisstext och den kommer i högsta grad påverka den slutgiltiga lagtexten.

Därför uppmanar näringslivet i ett uttalande till Europaparlamentet att ta den tid som krävs för att färdigställa ett utkast till betänkande som stöder innovation och användning av AI i Europa.

De områden som lyfts fram är behovet att:

  • bibehålla den riskbaserade metoden i det ursprungliga förslaget samtidigt som ”högrisk” definieras på ett sätt som återspeglar det.
  • fördela ansvaret längs värdekedjan och ge avtalsfrihet att göra det.
  • inkludera i bilaga III endast användningsområden som verkligen utgör hög risk.
  • använda en definition av AI som är erkänd av industrin, är i linje med OECD:s definition och som inte omfattar annat än just AI.
  • skapa rättssäkerhet för extraterritoriell tillämpning av lagens tillämpningsområde och inverkan på internationella handelspartner.
  • säkerställa att AI-akten inte överlappar eller skapar konkurrerande skyldigheter med befintlig lagstiftning.
  • undvika osäkerhet för investeringar, handel och innovation.

Artificiell intelligens
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist