Rapport28 december 2017

Företagen och dataskyddsförordningen – Nya regler för hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen ska tillämpas från den 25 maj 2018. Den ersätter då personuppgiftslagen, PUL. Företagen har fått en omfattande läxa att göra för att skydda personuppgifter. De nya reglerna medför ett behov av att se över organisation, rutiner och IT-system. Syftet med den här skriften är att övergripande beskriva integritetsskydd och ge en introduktion till dataskyddsförordningen.

Det är till viss del oklart hur förordningen ska tolkas. Vissa delar av förordningen kommer preciseras i nationell lag. Den svenska regeringen har i december 2017 beslutat om lagrådsremiss av den svenska kompletterande dataskyddslagen. Datainspektionen har publicera riktlinjer för hur vissa regler ska tillämpas. Riktlinjerna är framarbetade av den så kallade artikel 29-gruppen som består av dataskyddsmyndigheter från hela EU.

///

Nu uppdaterad version från december 2017.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist